Download  Print this page

Slik Stiller Du Inn Barnesikringen; Bruke Av/på-funksjonen For Lampen; Tømme Luftavfukteren; Tømme Vannbeholderen - Philips DE5205 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Slik stiller du inn
barnesikringen
1
Trykk på og hold inne
barnesikringsknappen
i 3 sekunder for å aktivere
barnesikringen ( g.t).
L
"
vises på skjermen i
3 sekunder.
" Du kan ikke bruke de andre
knappene når barnesikringen
er på.
2
Trykk på og hold inne
barnesikringsknappen
3 sekunder på nytt for å deaktivere
barnesikringen ( g.u).
UL
"
vises på skjermen i
3 sekunder.
Bruke av/på-funksjonen
for lampen
Med av/på-knappen for lampen kan
du slå av eller på lampen for luftkvalitet,
skjermen og funksjonsvisninger hvis det
er ønskelig.
1
Trykk på av/på-knappen for lampen
én gang for å slå av lampen for
luftkvalitet.
2
Trykk på av/på-knappen for lampen
igjen for å dimme skjermen.
3
Trykk på av/på-knappen for lampen
for tredje gang for å slå på alle
lampene igjen.
184 NO
5 Tømme
Tømme vannbeholderen
Når vannbeholderen er full:
" Apparatet piper, og indikatoren
" Apparatet går automatisk i
1
Ta tak i sidefordypningen på
i
luftavfukteren og dra forsiktig ut
vannbeholderen. Hold i sidene på
vannbeholderen, og ta den ut av
luftavfukteren ( g.v).
2
Hell vannet ut i vasken ( g.w).
3
Tørk av utsiden på vannbeholderen
med en ren klut ( g.x).
4
Plasser vannbeholderen tilbake i
luftavfukteren ( g.y).
Luftavfukteren fortsetter å jobbe
etter at vannbeholderen er tømt.
luftavfukteren
er på.
modusen for kun luftrensing.
Note

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips DE5205

   Related Manuals for Philips DE5205

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: