Download  Print this page

Takuu Ja Huolto; Osien Tai Tarvikkeiden Tilaaminen; Lausunnot; Sähkömagneettiset Kentät (emf) - Philips DE5205 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

10 Takuu ja huolto

Jos haluat lisätietoja tai laitteen
kanssa tulee ongelmia, tutustu
Philipsin verkkosivustoon osoitteessa
www.philips.com tai kysy neuvoa
Philipsin kuluttajapalvelukeskuksesta
(puhelinnumero on kansainvälisessä
takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole
kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys
paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.
Osien tai tarvikkeiden
tilaaminen
Jos sinun on vaihdettava jokin osa
tai hankittava lisäosa, käy Philips-
jälleenmyyjän luona tai osoitteessa
www.philips.com/support.
Jos et löydä varaosia, ota
yhteyttä Philipsin maakohtaiseen
kuluttajapalvelukeskukseen
(puhelinnumero on kansainvälisessä
takuulehtisessä).

11 Lausunnot

Sähkömagneettiset
kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia
sähkömagneettisia kenttiä (EMF)
koskevia standardeja ja säännöksiä.
EMF-standardin
vaatimustenmukaisuus
Koninklijke Philips N.V. valmistaa
ja myy kuluttajille monia tuotteita,
jotka lähettävät ja vastaanottavat
sähkömagneettisia signaaleja, kuten
mitkä tahansa muutkin elektroniset
laitteet.
104 FI
Yhtenä Philipsin pääperiaatteena
on varmistaa tuotteiden turvallisuus
kaikin tavoin sekä noudattaa kaikkia
lakisääteisiä vaatimuksia ja tuotteen
valmistusajankohtana voimassa olevia
EMF-standardeja.
Philips on sitoutunut kehittämään,
tuottamaan ja markkinoimaan tuotteita,
joista ei ole haittaa terveydelle. Philips
vakuuttaa, että jos sen tuotteita
käsitellään oikein asianmukaisessa
käytössä, niiden käyttö on nykyisten
tutkimustulosten perusteella turvallista.
Philipsillä on aktiivinen rooli
kansainvälisten EMF- ja
turvallisuusstandardien kehittämisessä,
joten se pystyy ennakoimaan
standardien kehitystä ja soveltamaan
näitä tietoja tuotteisiinsa jo aikaisessa
vaiheessa.

HFC-tiedot

R134a on suljettu ilmatiiviisti tuotteen
sisään.
Kylmäaine: R134a
Paino: 0,155 kg
GWP: 1 430
Hiilidioksidiekvivalentti: 0,22165 tonnia
Kierrätys
Tämä merkki tarkoittaa, että tätä
tuotetta ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU).
Noudata maasi sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä
koskevia sääntöjä. Asianmukainen
hävittäminen auttaa ehkäisemään
ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti
koituvia haittavaikutuksia.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips DE5205

   Related Manuals for Philips DE5205

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: