Download  Print this page

Rengøring; Rengøring Af A Ugterens Kabinet - Philips DE5205 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Bemærk
Sæt vandbeholderen tilbage i
a ugteren, mens kontinuerlig
aftapning anvendes, for ellers
fungerer a ugteren ikke normalt.
Sørg for, at slangen sidder stramt, så
der ikke løber vand ud af a ugteren.
Når du anvender kontinuerlig
aftapning, skal du sørge for, at
slangen ligger adt og ikke laver
knuder.
Sørg for, at slangen ikke er
nedsænket i vand eller løftet højere
end det kontinuerlige aftapningshul.
Anbring enden af slangen i et a øb,
hvor vandet nemt kan løbe ud.
Kontroller a ugteren én gang
om ugen, når vandet aftappes
kontinuerligt, eller hvis a ugteren
efterlades uden opsyn i en længere
periode.
32
DA
6 Rengøring
Bemærk
Før rengøring skal du altid slukke
for apparatet og tage stikket ud af
stikkontakten.
Apparatet må aldrig kommes ned i
vand eller anden væske.
Undlad at anvende slibende eller
aggressive rengøringsmidler, f.eks.
klor eller sprit, til at rengøre nogen
dele af apparatet.
Kun for lteret er vaskbart.
Luftrensnings lteret er ikke vaskbart.
Forsøg ikke at rense lteret eller
luftkvalitetssensoren med en
støvsuger.
Rengøring af a ugterens
kabinet
Rengør regelmæssigt a ugteren
indvendigt og udvendigt, så der ikke
samler sig støv.
1
Brug en blød, tør klud til at rengøre
apparatet både indvendigt og
udvendigt.
2
Luftafgangen kan også rengøres
med en tør, blød klud.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips DE5205

   Related Manuals for Philips DE5205

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: