Download  Print this page

Advertisement

Undlad at starte eller
stoppe a ugteren ved at
sætte netledningen i og
tage den ud.
Luftind- og -udtagene må
ikke blokeres, f.eks. ved at
stille ting på luftudtaget
eller foran luftindtaget.
Stik ikke ngre eller
genstande ind i luftindtaget
eller luftudtaget, da der
ellers er risiko for fysiske
skader eller funktionsfejl.
Forsigtig
Tænd og sluk ikke hyppigt
for apparatet.
Hvis den anvendte
stikkontakt er dårligt
installeret, vil a ugterens
stik blive varmt. Sørg for,
at du slutter a ugteren til
en ordentligt installeret
stikkontakt.
Anbring og brug altid
a ugteren på et stabilt,
plant og vandret underlag.
Der skal være mindst
40 cm fri plads bag ved
og på begge sider af
a ugteren, og der skal
være mindst 60 cm frirum
over den. Utilstrækkelig
ventilation kan forårsage
overophedning eller
brandfare.
Brug ikke a ugteren, når du
har anvendt et indendørs,
rygende insektmiddel, eller
på steder med olierester,
brændende røgelse eller
kemiske dampe.
Undlad at bruge eller
opbevare a ugteren i
direkte sollys.
Brug ikke a ugteren i
nærheden af gasapparater,
varmeapparater
eller brændeovne/kaminer.
Brug ikke a ugteren i
et badeværelse eller
andre steder, hvor det er
sandsynligt, at den kan
komme i kontakt med
vand, og vask den heller
ikke med vand.
Når du bruger a ugteren
til tørring af vasketøj, skal
tøjet hænge i en afstand,
så vanddråberne ikke
drypper ned på a ugteren.
A ugteren er kun beregnet
til husholdningsbrug
under normale driftsforhold
(5-35 °C).
Brug ikke a ugteren
i et rum med større
temperatursvingninger.
DA
21

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips DE5205

   Related Manuals for Philips DE5205

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: