Download  Print this page

Kuivaimen Tyhjentäminen; Vesisäiliön Tyhjentäminen; Jatkuva Valutuksen Käyttäminen - Philips DE5205 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

5 Kuivaimen
tyhjentäminen
Vesisäiliön
tyhjentäminen
Kun vesisäiliö on täynnä:
" Laite antaa äänimerkin ja
-merkkivalo palaa.
" Laite siirtyy pelkän puhdistuksen
tilaan automaattisesti.
1
Laita sormet ilmankuivaimen sivun
syvennykseen ja vedä varovasti
vesisäiliö ulos. Pidä kiinni vesisäiliön
molemmilta puolilta ja irrota se
ilmankuivaimesta (kuvav).
2
Tyhjennä vesi pesualtaaseen
(kuvaw).
3
Pyyhi vesisäiliön ulkopuoli kuivaksi
puhtaalla liinalla (kuvax).
4
Aseta vesisäiliö takaisin
ilmankuivaimeen (kuva y).
Huomautus
Ilmankuivain jatkaa toimintaa, kun
vesisäiliö on tyhjennetty.
Jatkuva valutuksen
käyttäminen
Ilmankuivaimesta voi myös valuttaa
liian veden kiinnittämällä siihen
letkun. Tämän toiminnon avulla voit
käyttää ilmankuivainta tyhjentämättä
vesisäiliötä.
1
Katkaise ilmankuivaimesta virta ja
irrota laite pistorasiasta.
2
Avaa poistoaukon suojakansi
(kuvaz).
3
Irrota vesisäiliö ilmankuivaimesta
(kuvav).
4
Aseta Philipsin toimittama letku
poistoaukkoon (kuva{).
5
Avaa valutuksen poistoaukko
työntämällä sen suojusta oikealle
(kuva|).
6
Liitä letku valutuksen
poistoaukkoon (kuva}).
7
Aseta vesisäiliö takaisin
ilmankuivaimeen (kuva y).
Huomautus
Aseta vesisäiliö takaisin
ilmankuivaimeen, vaikka jatkuva
valutus olisi käytössä, sillä muutoin
ilmankuivain ei toimi normaalisti.
Tarkista, että letku on
tiukasti paikallaan niin, että
ilmankuivaimesta ei valu vettä.
Kun käytät jatkuvaa valutusta,
varmista, että letku on vaakatasossa
ja että siinä ei ole solmuja.
Varmista, että letkua ei ole upotettu
veteen eikä nostettu jatkuvan
valutuksen aukkoa korkeammalle.
Aseta letku poistoaukko paikkaan,
jossa se voi tyhjentyä helposti.
Tarkista ilmankuivain kerran viikossa
veden jatkuvan valutuksen aikana
tai jos laitetta ei ole käytetty pitkään
aikaan.
FI
97

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips DE5205

   Related Manuals for Philips DE5205

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: