Download  Print this page

Garanti Og Service; Bestilling Af Dele Eller Tilbehør; Bemærkninger; Elektromagnetiske Felter (emf) - Philips DE5205 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

10 Garanti og
service
Hvis du har behov for oplysninger eller
har et problem, kan du gå ind på Philips'
hjemmeside på www.philips.com eller
kontakte Philips' kundecenter i dit land
(telefonnummeret ndes i folderen
"Worldwide Guarantee"). Hvis der
ikke ndes et kundecenter i dit land,
bedes du kontakte din lokale Philips-
forhandler.
Bestilling af dele eller
tilbehør
Hvis du skal udskifte en del eller ønsker
at købe en ekstra del, skal du besøge
din Philips-forhandler eller
www.philips.com/support.
Hvis du har problemer med at få fat
i reservedelen, bedes du kontakte
Philips Kundecenter i dit land
(telefonnummeret ndes i folderen
"Worldwide Guarantee").
11 Bemærkninger
Elektromagnetiske felter
(EMF)
Dette Philips-apparat overholder
alle branchens gældende standarder
og regler angående eksponering for
elektromagnetiske felter.
Overholdelse af EMF
Koninklijke Philips N.V. producerer og
sælger mange forbrugermålrettede
produkter, der ligesom alle elektroniske
apparater generelt kan udsende og
modtage elektromagnetiske signaler.
38
DA
Et af Philips' førende
forretningsprincipper er, at alle
sundheds- og sikkerhedsmål for vores
produkter skal overholde alle gældende
lovkrav og skal være inden for de EMF-
standarder, der gælder på produktets
fremstillingstidspunkt.
Philips har forpligtet sig til at
udvikle, producere og sende
produkter på markedet, der ikke har
sundhedsskadelige virkninger. Philips
bekræfter, at hvis deres produkter bliver
betjent ordentligt efter deres tilsigtede
formål, er de sikre at bruge ifølge den
videnskabelige viden, der er tilgængelig
i dag.
Philips spiller en aktiv rolle i
udviklingen af internationale EMF- og
sikkerhedsstandarder, hvilket giver os
mulighed for at forudse nye standarder
og hurtigt integrere dem i vores
produkter.

HFC-oplysninger

R134a er hermetisk lukket inde i
produktet.
Kølemiddel: R134a
Vægt: 0,155 kg
GWP: 1430
CO2-ækvivalent: 0,22165 ton

Genbrug

Dette symbol betyder, at dette
produkt ikke må bortska es sammen
med almindeligt husholdningsa ald
(2012/19/EU).
Følg dit lands regler for særskilt
indsamling af elektriske og elektroniske
produkter. Korrekt bortska else er med
til at forhindre negativ påvirkning af
miljøet og menneskers helbred.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips DE5205

   Related Manuals for Philips DE5205

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: