Download  Print this page

Advertisement

Hvis apparatet ikke skal
anvendes i længere tid ad
gangen, tages lter ud af
a ugteren og opbevares
separat på et køligt, tørt
sted.
Du må ikke sidde eller stå
på apparatet. Apparatet
er udstyret med roterende
hjul i den ene side. Hvis
du sidder eller står på
apparatet, kan du komme
til skade.
Speci kation af sikringer:
T 2,0 A, 250 V
T 5,0 A, 250 V
24
DA

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips DE5205

   Related Manuals for Philips DE5205

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: