Download  Print this page

Advertisement

Problem
Luft ödet som
kommer ur utblåset
är mycket svagare
än förr.
Luftkvaliteten
förbättras inte trots
att apparaten har
körts länge.
Luftkvalitetslam-
pan har alltid
samma färg.
Avfuktaren avger
en obehaglig lukt.
Avfuktaren är
högljudd.
Avfuktaren
indikerar
fortfarande att jag
måste byta ut ett
lter trots att jag
redan gjort det.
Felkoderna "E1",
"E2", "E3", "E4"
eller "E5" visas på
skärmen.
Möjlig lösning
För ltret är smutsigt. Rengör för ltret (mer information nns
i kapitlet Rengöring).
Ett av ltren har inte placerats i apparaten. Se till att alla
lter är ordentligt installerade i följande ordning och börja
med det inre ltret: 1) ltret NanoProtect i serie 1 (FY1119);
2) för lter.
Luftkvalitetssensorn är blöt. Se till att luftkvalitetssensorn är
ren och torr (mer informations nns i kapitlet Rengöring).
Luftkvalitetssensorn är smutsig. Rengör luftkvalitetssensorn
(mer information nns i kapitlet Rengöring).
Första gångerna du använder avfuktaren kan det lukta
plast. Det är normalt. Avfuktaren kan även lukta illa när
ltret är smutsigt. I det fallet rengör du eller byter ut
lämpligt lter.
Om avfuktaren avger en bränd lukt ska du stänga AV den
och dra ur stickproppen från eluttaget. Kontakta kundtjänst
i ditt land för att få hjälp.
Om avfuktaren är för högljudd kan du ändra
äkthastigheten till en lägre äkthastighetsnivå. När du
använder produkten i ett sovrum på natten kan du välja en
lägre äkthastighet.
Se till att avfuktaren står på en plan och stabil yta.
Du kanske inte har återställt förbrukningstiden för lter.
Koppla in avfuktaren, tryck på
och tryck och håll ned timerknappen
Avfuktaren har funktionsfel. Kontakta kundtjänst i ditt land.
för att slå på avfuktaren
i 3 sekunder.
SV
209

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips DE5205

   Related Manuals for Philips DE5205

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: