Download  Print this page

Pelkkä Puhdistus -tilan Käyttäminen; Kääntötoiminnon Käyttäminen; Ajastimen Asettaminen - Philips DE5205 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Pelkkä puhdistus -tilan
käyttäminen
Laitetta voi käyttää pelkän puhdistuksen
tilassa.
1
-
Kosketa
painiketta, kun haluat
käyttää pelkän puhdistuksen tilaa
(kuvan).
" Laite toimii oletusarvoisesti
automaattitilassa.
" Ilmankuivain lopettaa
ilmankuivatuksen.
näkyvät näytöllä.
"
ja
2
Voit valita halutun tuulettimen
nopeuden koskettamalla
tuulettimen nopeuspainiketta
(kuvao).
" Tuulettimen nopeus ja
näyttöön.
3
-
Kosketa
painiketta uudelleen,
kun haluat poistua Pelkkä puhdistus
-tilasta.
" Ilmankuivain siirtyy yhdistettyyn
automaattitilaan.
Huomautus
Kun laite toimii nykyisessä tilassa,
se menee Pelkkä puhdistus -tilaan,
kun kosketat
-painiketta.
Kosteusasetus ja pyykinkuivaustila
ovat pois käytöstä pelkän
puhdistuksen tilassa.
Kääntötoiminnon
käyttäminen
Tuuletussäle voi kääntyä jopa 90
astetta. Kääntötoiminnon avulla voit
ohjata ilman virtausta.
1
Aktivoi kääntötoiminto
koskettamalla
(kuvap).
2
Poista kääntötoiminnon aktivointi
koskettamalla
uudelleen.
Vinkki
Kun laite on käynnissä, voit lisätä
ilmankuivatuksen tehokkuutta
kääntämällä sälettä ylöspäin.
tulevat

Ajastimen asettaminen

Ajastintoiminnon avulla voit säätää
ilmankuivaimen toimimaan tietyn
ajan. Kun asetettu aika on kulunut,
ilmankuivaimen virta katkeaa
automaattisesti. Ajastimen arvoksi voi
asettaa 1–9 tuntia.
1
Aktivoi ajastin koskettamalla
-painiketta (kuvaq).
2
Valitse, kuinka monta tuntia haluat
laitteen toimivan, koskettamalla
-painiketta toistuvasti (kuvar).
-painiketta
-
painiketta
Ajastintoiminnon voi poistaa
käytöstä koskettamalla
-painiketta toistuvasti, kunnes
näkyy näytöllä.
FI
95

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips DE5205

   Related Manuals for Philips DE5205

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: