Download  Print this page

Advertisement

Probleem
Er lekt water uit de
ontvochtiger.
De ontvochtiger
verzamelt geen
water.
De luchtstroom
afkomstig uit de
luchtuitlaat is
aanzienlijk zwakker
dan voorheen.
De luchtkwaliteit
wordt niet beter,
ook niet als
het apparaat al
gedurende een
langere tijd is
ingeschakeld.
De kleur van de
luchtkwaliteitsindi-
cator blijft ongewi-
jzigd.
De ontvochtiger
verspreidt een
onaangename
geur.
170 NL
Mogelijke oplossing
Controleer of de ontvochtiger in goede staat verkeert en of
het waterreservoir niet is beschadigd.
De vochtigheidsgraad is te laag. De ontvochtiger gaat
automatisch weer werken als de vochtigheidsgraad hoger
wordt.
De temperatuur is te laag. Wacht totdat de temperatuur
stijgt.
Het voor lter is vuil. Maak het voor lter schoon (zie het
hoofdstuk 'Schoonmaken').
Een van de lters is niet in het apparaat geplaatst. Zorg dat
alle lters correct zijn geplaatst in de volgende volgorde,
te beginnen met het binnenste lter: 1) NanoProtect serie
1- lter (FY1119); 2) voor lter.
De luchtkwaliteitsensor is vochtig. Zorg dat de
luchtkwaliteitsensor schoon en droog is (zie het hoofdstuk
'Schoonmaken').
De luchtkwaliteitsensor is verontreinigd. Maak de
luchtkwaliteitsensor schoon (zie het hoofdstuk
'Schoonmaken').
De eerste paar keer dat u de ontvochtiger gebruikt,
komt er mogelijk een geur van plastic vrij. Dit is normaal.
De ontvochtiger kan ook een onaangename geur
verspreiden wanneer het lter vuil is. Maak in dit geval het
desbetre ende lter schoon of vervang het.
Als de ontvochtiger een brandlucht verspreidt, schakelt u
het apparaat uit en haalt u de stekker uit het stopcontact.
Neem voor hulp contact op met het Consumer Care Center
in uw land.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips DE5205

   Related Manuals for Philips DE5205

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: