Download  Print this page

Tuulettimen Nopeuden Muuttaminen - Philips DE5205 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Vinkki
40–60 prosentin suhteellinen
ilmankosteus (RH) tuntuu
miellyttävältä.
Jatkuva tila
Jatkuvassa
-tilassa laite
toimii jatkuvasti optimaalisilla
kuivatusasetuksilla.
1
Valitse jatkuva tila koskettamalla
-painiketta toistuvasti (kuvaj).
näkyvät
"
ja
Tuulettimen nopeuden
muuttaminen
Voit valita halutun tuulettimen
nopeuden (automaattinen,
tai vaatteiden kuivatustilan.
Autom.
Kosketa tuulettimen nopeuden
painiketta
toistuvasti ja valitse
automaattitila (kuvak).
Huomautus
Voit säätää kosteusasetuksia
manuaalisesti koskettamalla
-painiketta.
Manuaalinen
Voit valita haluamasi tuulettimen
nopeuden koskettamalla toistuvasti
tuulettimen nopeuspainiketta
(kuval).
94 FI
ruudulla.
1, 2 ,3 ja 4
)
Pyykinkuivaustila
Paina
-painiketta, kunnes
näyttöön, ja valitse pyykinkuivaustila
(kuvam).
" Ilmankuivain siirtyy
pyykinkuivaustilaan.
" Ilmankuivain toimii suurimmalla
tuulettimen nopeudella.
ja
näkyvät näytöllä.
"
Huomautus
Älä suuntaa ilmankuivaimen
ilmavirtaa pitkiä aikoja suoraan
sellaisen henkilön vartaloon, joka ei
voi itse säätää kosteustasoa.
Kun kuivaat ilmankuivaimella
pyykkiä, ripustaa vaatteet tarpeeksi
kauas, jotta vesipisarat eivät valu
ilmankuivaimen päälle.
Varmista, että vaatteet eivät tuki
ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkoja.
Varmista, että kuivaat vaatteet
putoamiselta suojatussa paikassa,
jotta ilmanotto- ja ilmanpoistoaukot
eivät mene tukkoon.
Vinkki
Suuntaa säleventtiili niin, että ilma
virtaa suoraan vaatteisiin, jolloin
vaatteiden kuivaus tehostuu.
tulee

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips DE5205

   Related Manuals for Philips DE5205

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: