Download  Print this page

Advertisement

Hvis du ikke bruger
a ugteren i en længere
periode, skal du sørge for,
at alle delene er rene og
tørre.
Brug ikke a ugteren til lev-
nedsmiddelkonservering,
kunstværker eller viden-
skabelige værker.
Undgå at rette
luftstrømmen fra
a ugteren direkte mod
kroppen i længere tid,
især hvis der opholder
sig personer i nærheden,
som ikke kan regulere
luftfugtigheden. For
eksempel: Spædbørn, børn
eller ældre person. Dette
kan være skadeligt for
personers fysiske tilstand
og føre til dehydrering.
Brug a ugteren med
forsigtighed i rum, hvor
vægge, møbler og
kunstværker er sårbare
over for tør luft.
Undgå at anbringe
apparatet direkte under et
klimaanlæg for at undgå
kondens fra dråber, der
rammer apparatet og
forårsager kortslutning og
krybestrøm.
Brug kun de originale
ltre fra Philips, der er
særligt beregnede til dette
apparat. Anvend ikke andre
ltre.
Et brændt lter kan
forårsage uoprettelige
skader på personer eller
dyr. Brug ikke lteret som
brændsel eller til lignende
formål.
Løft eller yt altid
apparatet i håndtaget, der
sidder oven på apparatet.
Brug ikke a ugteren
i rum med store
temperatursvingninger, da
det kan skabe kondens
inde i a ugteren.
Undgå interferens ved at
placere apparatet mindst 2
m fra elektriske apparater
med luftbårne radiobølger,
som f.eks. TV, radio og
radiostyrede ure.
Apparatet fjerner ikke
kulilte (CO) eller radon
(Rn). Det kan ikke bruges
som en sikkerhedsenhed
i tilfælde af ulykker med
forbrændingsprocesser og
farlige kemikalier.
Flyt aldrig apparatet ved at
trække i netledningen.
Apparatet kan ikke bruges
som erstatning for grundig
udluftning, støvsugning
eller brug af emhætte
eller udsugning under
madlavning.
DA
23

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips DE5205

   Related Manuals for Philips DE5205

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: