Download  Print this page

De Luchtkwaliteitsensor Reinigen - Philips DE5205 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

3
Verwijder het voor lter uit het
apparaat (afb. €).
4
Als het voor lter heel vuil is, kunt u
een zachte borstel gebruiken om
het stof weg te borstelen. Spoel het
voor lter schoon onder de kraan
(afb. ).
5
Laat het voor lter goed drogen
voordat u het weer in de
ontvochtiger terugplaatst.
Opmerking
Zorg ervoor dat het voor lter
volledig droogt na het
schoonmaken, om te zorgen dat het
zo lang mogelijk meegaat.
Was uw handen na het aanraken
van het lter.
6
Plaats het voor lter terug in het
apparaat (afb. ‚).
7
Plaats de achterklep terug door
eerst het onderste deel van de
klep op het apparaat te drukken (1).
Druk de klep vervolgens voorzichtig
tegen het apparaat aan (2) (afb. g).
8
Steek de stekker van het apparaat
in het stopcontact.
9
Houd de timerknop
ingedrukt om het voor lter te
resetten.
10
Was uw handen grondig na het
schoonmaken van het lter.
166 NL
De luchtkwaliteitsensor
reinigen
Reinig de luchtkwaliteitsensor om
de 2 maanden om de ontvochtiger
optimaal te laten functioneren.
1
2
3 seconden
3
4
5
6
Opmerking
Als de luchtvochtigheid in de
kamer erg hoog is, kan condensatie
ontstaan op de luchtkwaliteitsensor,
waardoor het lampje kan duiden
op een slechte luchtkwaliteit, terwijl
de luchtkwaliteit in feite goed is.
Als dit het geval is, maakt u de
luchtkwaliteitsensor schoon of
gebruikt u de ontvochtiger met een
handmatig ingestelde snelheid.
Als de ontvochtiger in een sto ge
omgeving wordt gebruikt, moet het
apparaat mogelijk vaker worden
gereinigd.
Schakel de ontvochtiger uit en haal
de stekker uit het stopcontact.
Maak de inlaat en de uitlaat van de
luchtkwaliteitsensor schoon met
een zachte borstel (afb. ƒ).
Verwijder het klepje van de
luchtkwaliteitsensor (afb. „).
Maak de luchtkwaliteitsensor, de
sto nlaat en de stofuitlaat schoon
met een vochtig wattenstaafje
(afb. ...).
Droog alle onderdelen grondig met
een droog wattenstaafje.
Plaats het klepje van de
luchtkwaliteitsensor terug (afb. †).

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips DE5205

   Related Manuals for Philips DE5205

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: