Download  Print this page

Rengøring Af Vandtanken; Rengøring Af For Lteret - Philips DE5205 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Rengøring af vandtanken
Rengør vandbeholderen hver dag for at
holde den ren.
1
Sluk for a ugteren, og tag stikket ud
af stikkontakten.
2
Tag vandbeholderen ud af
a ugteren ( g.v).
3
Fyld vandbeholderen 1/3 med vand
( g.~).
4
Tilsæt et mildt opvaskemiddel i
vandet i vandbeholderen.
5
Vask vandbeholderen under
rindende vand, og rens den
indvendigt med en blød, ren klud
( g.).
6
Aftør vandbeholderens udvendige
sider med en ren klud ( g.x).
7
Sæt vandbeholderen på plads i
a ugteren igen ( g.y).
Rengøring af for lteret
Rengør for lteret, når F0 og
skærmen.
Bemærk
For lteret må hverken vaskes eller
støvsuges.
1
Sluk for a ugteren, og tag stikket ud
af stikkontakten.
2
Hold fast i a ugteren, og træk den
øverste del af bagbeklædningen
imod dig selv ( g.c).
3
Tag for lteret ud af apparatet
(Fig.€).
4
Hvis for lteret er meget beskidt,
kan du bruge en blød børste til at
fjerne støvet. Vask for lteret under
rindende vand ( g.).
5
Lad for lteret lufttørre grundigt,
inden du sætter det tilbage i
a ugteren.
For at optimere for lterets levetid
skal du sørge for, at det tørrer helt
efter rengøring.
Vask hænder efter at have arbejdet
med lteret.
6
Sæt for lteret tilbage i apparatet
( g.‚).
7
Sæt bagpanelet på igen ved i første
omgang at trykke den nederste del
af bagpanelet fast på apparatet (1).
Skub derefter forsigtigt panelet ind
mod apparatets kabinet (2) ( g. g).
8
Sæt luftfugterens stik i
stikkontakten.
9
Hold timerknappen
sekunder for at nulstille for lteret.
10
Vask hænderne grundigt efter
rengøring af lteret.
vises på
Bemærk
nede i 3
DA
33

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips DE5205

   Related Manuals for Philips DE5205

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: