Download  Print this page

Ändra äkthastigheten; Använda Läget För Endast Rening - Philips DE5205 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Kontinuerligt läge
I kontinuerligt
läge arbetar
apparaten ständigt med de optimala
inställningarna för avfuktning.
1
Tryck på knappen
gånger för att välja det kontinuerliga
läget (bild j).
visas
"
och
Ändra äkthastigheten
Du kan välja önskad äkthastighet
1, 2 ,3 och 4
(Auto,
), eller klädtorkläge.
Auto
Tryck på äkthastighetsknappen
upprepade gånger för att välja
autoläget (bild k).
Note
Du kan justera
fuktighetsinställningarna manuellt
genom att trycka på
Manuell
Tryck på äkthastighetsknappen
upprepade gånger för att välja den
äkthastighet du vill ha (bild l).
Tvättorkläge
Tryck på knappen
att välja tvättorkläge (bild m).
" Avfuktaren går till tvättorkläge.
" Avfuktaren fungerar under
högsta äkthastighet.
och
visas på skärmen.
"
upprepade
på skärmen.
-knappen.
tills
visas för
Note
Rikta inte avfuktarens luft öde
direkt mot kroppen under en längre
tid, särskilt om det nns någon som
inte kan justera luftfuktigheten.
När du använder avfuktaren
för att torka tvätt ska du hänga
upp kläderna på ett avstånd där
vattendroppar inte droppar på
avfuktaren.
Se till att luftintaget och utblåset
inte täcks av kläderna.
Se till att torka kläderna på en plats
som är säker så att droppar inte
blockerar luftintaget och utblåset.
Tips
Rikta gallret tills luften ödar direkt
på kläderna så att kläderna torkas
mer e ektivt.
Använda läget för endast
rening
Apparaten kan användas i läget för
endast rening.
1
Tryck på knappen
komma åt läget för endast rening
(bild n).
" Apparaten körs i autoläge som
standard.
" Avfuktaren slutar att avfukta
luften.
visas på skärmen.
"
och
2
Tryck på äkthastighetsknappen
för att välja önskad äkthastighet
(bild o).
" Fläkthastighet och
skärmen.
om du vill
visas på
SV
201

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips DE5205

   Related Manuals for Philips DE5205

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: