Download  Print this page

De Timer Instellen; De Ontvochtiger Ontdooien; Het Kinderslot Instellen - Philips DE5205 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

De timer instellen

Met de timerfunctie kunt u het apparaat
zo instellen dat het gedurende een
bepaald aantal uren werkt. Wanneer de
ingestelde tijd is verstreken, wordt het
apparaat automatisch uitgeschakeld. U
kunt met de timer een periode instellen
van 1 tot 9 uur.
1
Tik op de knop
activeren (afb. q).
2
Tik herhaaldelijk op de timerknop
om het aantal bedrijfsuren te
kiezen (afb. r).
Om de timer uit te schakelen, tikt
u herhaaldelijk op de knop
totdat
wordt weergegeven op
het scherm.
De ontvochtiger
ontdooien
Opmerking
De ontdooifunctie wordt
alleen ingeschakeld wanneer
de ontvochtiger werkt in de
ontvochtigingsmodus.
De ontvochtiger is voorzien van een
ontdooisensor om er zeker van te
zijn dat het apparaat in optimale
conditie is bij gebruik in koud weer. De
ontvochtiger signaleert automatisch of
ontdooien nodig is.
Wanneer ontdooien nodig is:
" De indicator
(afb. s).
" Het ontdooien begint en gaat
door totdat de ontvochtiger
volledig is ontdooid.
162 NL
om de timer te
gaat branden
Opmerking
Tijdens het ontdooien werkt de
ontvochtiger in de wasdroogmodus.
De ontvochtiger hervat de werking
met de vorige instellingen nadat het
ontdooien is voltooid.

Het kinderslot instellen

1
Houd de kinderslotknop
3 seconden ingedrukt om het
kinderslot in te schakelen (afb. t).
L
" '
' wordt gedurende 3
seconden op het scherm
weergegeven.
" Wanneer het kinderslot is
ingeschakeld, reageren alle
andere knoppen niet.
2
Houd de kinderslotknop
opnieuw 3 seconden ingedrukt
om het kinderslot uit te schakelen
(afb. u).
UL
" '
' wordt gedurende 3
seconden op het scherm
weergegeven.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips DE5205

   Related Manuals for Philips DE5205

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: