Download  Print this page

Advertisement

9 Fejlfinding
I dette kapitel beskrives de mest almindelige problemer, der kan opstå med a ugteren.
Hvis du ikke kan løse problemet ud fra nedenstående oplysninger, kan du få hjælp på
www.philips.com/support eller k
Problem
Apparatet fungerer
ikke, selvom det er
sat i stikkontakten
og er tændt.
A ugteren virker
ikke, selvom den er
tændt.
Vandbeholderen
er tom, men
indikatoren
er
stadig tændt.
Der sker ingen
lufta ugtning
i rummet, eller
a ugtningse ekti-
viteten er lav.
Der løber vand ud
af a ugteren.
A ugteren
opsamler ikke
vandet.
36
DA
ontakte dit lokale Kundecenter
Mulig løsning
Timeren er indstillet til et bestemt tidsinterval. Nulstil eller
deaktivér timeren.
Prøv en anden stikkontakt, eller kontrollér stikkontakten.
Sørg for, at vandbeholderen er tom og sat korrekt i
a ugteren.
Filterets alarmstatus viser lterkoden. Udskift det
pågældende lter, og nulstil lterets levetidstæller (se
afsnittet "Udskiftning af lteret").
Indikatoren for lterskift har været tændt konstant, men du
har ikke udskiftet det pågældende lter, og apparatet er
nu låst. I dette tilfælde skal du udskifte lteret og nulstille
lterets levetidstæller.
Tag vandbeholderen ud af a ugteren, og sæt den i
a ugteren igen.
Sørg for, at ltrene er rene og i god stand.
Sørg for, at luftindtag og luftudtag ikke er blokeret.
Rummets luftfugtighed ligger under det niveau,
som a ugteren er indstillet til. Vælg et lavere
luftfugtighedsniveau.
Sørg for, at udvendige døre eller vinduer ikke er åbne.
Den aktuelle temperatur i rummet er lav. Prøv igen, indtil
temperaturen stiger.
Sørg for, at a ugteren er i god stand, og at vandbeholderen
ikke er revnet.
Luftfugtigheden er lav. A ugteren genoptager automatisk
driften, når luftfugtighedsniveauet stiger.
Temperaturen er lav. Vent, indtil temperaturen stiger.
.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips DE5205

   Related Manuals for Philips DE5205

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: