Download  Print this page

Advertisement

DAnsk
18
Forfilter
1
Rengør forfilteret med en støvsuger.
Udskiftning af filtre
Filterets levetid nedsættes betragteligt, hvis det bliver udsat for tobaksrøg:
antal cigaretter om dagen
0 - 1
5 - 10
20
ESP-partikelfilter
Ved normal anvendelse i et ikkeryger-hjem og forudsat ordentlig vedligeholdelse (se afsnittet
,
"Rengøring og vedligeholdelse") holder partikelfilteret i ca. 5 år.
For at se om du behøver at udskifte ESP-partikelfilteret, er du nødt til at fjerne frontdækslet
,
og trække ESP-partikelfilteret ud med begge hænder (fig. 4).
Vend ESP-partikelfilteret på hovedet (fig. 16).
,
Kontrollér forureningen mellem lagene, og bedøm niveauet. Du skal kun udskifte filteret, hvis
,
forureningen udfylder mellemrummet mellem to lag. (fig. 17)
Nye ESP-partikelfiltre kan bestilles med følgende numre:
,
-
AC4107 til CleanAir System AC4055/AC4053
-
AC4108 til CleanAir System AC4065/AC4063
Zeolit-luftfilter
Ved normal anvendelse i et ikkeryger-hjem og forudsat ordentlig vedligeholdelse (se afsnittet
"Rengøring og vedligeholdelse") holder Zeolit-luftfilteret i op til 5 år.
Bemærk: Ved anvendelse under mere ekstreme forhold (rygermiljø, byggerod, andre steder end i hjemmet
osv.) og ved utilstrækkelig vedligeholdelse kan det være nødvendigt at udskifte Zeolit-luftfilteret oftere.
Udskift Zeolit-luftfilteret, når du udskifter ESP-partikelfilteret.
,
Nye Zeolit-luftfiltre kan bestilles med følgende numre:
,
-
AC4117 til CleanAir System AC4055/AC4053
-
AC4118 til CleanAir System AC4055/AC4053
Udtagning af filtre
Tip: Stil apparatet op ad en væg, så det står mere stabilt, når du fjerner eller isætter filtre.
1
Sæt dine fingre i fordybningerne på sidepanelerne. Træk forsigtigt toppen af frontpanelet af
apparatet (1), og løft derefter panelet opad for at fjerne det (2) (fig. 3).

ESP-partikelfilteret fjernes ved at tage fat i filterets håndgreb på begge sider og forsigtigt
trække filteret ud af apparatet. (fig. 4)

Zeolit-luftfilteret fjernes ved at trække det ud af apparatet (fig. 18).
Bemærk: Zeolit-luftfilteret kan kun sættes i, efter ESP-partikelfilteret er blevet fjernet.

Forfilteret fjernes ved at trække det ud af apparatet (fig. 19).
Isætning af filtre
Tip: Stil apparatet op ad en væg, så det står mere stabilt, når du fjerner eller isætter filtre.
Bemærk: Kontrollér, at filtrene sættes korrekt i (med pilen pegende opad).
anslået filterlevetid
op til 5 år
op til 6-12 måneder
op til 3-6 måneder

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips AC4065

This manual is also suitable for:

Ac4063Ac4055Ac4053

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: