Download  Print this page

Advertisement

luchtkwaliteitsindicator na ongeveer 5 minuten groen. De indicator wordt rood als de
luchtkwaliteit slecht is (fig. 10).
BoostPower: het apparaat werkt 30 minuten op hoge snelheid (het BoostPower-lampje is
,
aan) en schakelt vervolgens automatisch over op SmartAir Control (het BoostPower-lampje
gaat uit en het SmartAir Control-lampje gaat aan) (fig. 11).
Snelheid: het apparaat werkt op de door u geselecteerde snelheid.
,
-
ê = lage snelheid
-
ë = gemiddelde snelheid
-
í = hoge snelheid

Als u het apparaat wilt uitzetten, druk dan op de functieselectieknop totdat het stand-
bylampje gaat branden (fig. 12).

Haal de stekker uit het stopcontact.
timerfunctie
1
Steek de stekker in het stopcontact en selecteer de gewenste functie en instelling zoals
hierboven beschreven.

Druk op de timerknop om de gebruikstijd in te stellen (1, 4 of 8 uur) (fig. 13).
Het bijbehorende timerlampje gaat aan.
U kunt de timer uitschakelen door de timerknop ingedrukt te houden totdat het timerlampje
,
uitgaat.
Als de ingestelde tijd is verstreken, schakelt het apparaat automatisch naar de stand-bymodus.
,
Opmerking: Als u het luchtreinigingsproces wilt beëindigen voordat de ingestelde tijd is verstreken, houd
dan de functieselectieknop ingedrukt totdat het stand-bylampje gaat branden.
AC4063/AC4053
1
Steek de stekker in het stopcontact.

Druk op de aan/uitknop om het apparaat in te schakelen. (fig. 14)

Stel met de snelheidsregelaar de gewenste snelheid in: laag, gemiddeld of hoog (fig. 15).
-
ê = lage snelheid
-
ë = gemiddelde snelheid
-
í = hoge snelheid
Het bijbehorende lampje gaat aan.
,

Druk op de aan/uitknop om het apparaat uit te schakelen en haal vervolgens de stekker uit
het stopcontact.
schoonmaken en onderhoud
Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
Zorg ervoor dat er geen ontvlambare schoonmaakmiddelen, water of andere vloeistoffen in het
apparaat komen. Zo voorkomt u elektrische schokken en/of brandgevaar.
Maak het apparaat niet schoon met (ontvlambare) schoonmaakmiddelen, water of andere
vloeistoffen. Zo voorkomt u elektrische schokken en/of brandgevaar.
Behuizing van het apparaat
Maak de binnen- en buitenkant van de behuizing regelmatig schoon om te voorkomen dat het
apparaat stoffig wordt.
1
Gebruik een droge, zachte doek om stof van de behuizing van het apparaat te vegen.

Gebruik een droge, zachte doek om de luchtinlaat en -uitlaat schoon te maken.
nEDErlAnDs
77

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips AC4065

This manual is also suitable for:

Ac4063Ac4055Ac4053

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: