Download  Print this page

Advertisement

türkçE
110
Filtrenin değiştirilmesi
Tütün dumanına maruz kalan filtrelerin kullanım ömrü büyük ölçüde kısalır:
günlük sigara sayısı
0 - 1
5 - 10
20
ESP parçacık filtresi
Sigara içilmeyen bir ortamda ve düzgün bakım yapılarak (bkz. 'Temizleme ve bakım' bölümü)
,
ev koşullarında normal kullanımda, parçacık filtresinin kullanım ömrü yaklaşık 5 yıldır.
ESP parçacık filtresini değiştirmeniz gerekip gerekmediğini kontrol etmek için ön kapağı
,
çıkarmanız ve ESP parçacık filtresini iki elle çekmeniz gerekmektedir (Şek. 4).
ESP parçacık filtresini baş aşağı çevirin (Şek. 16).
,
Katmanlar arasındaki kirliliği kontrol edin ve geçerli olan kirlilik seviyesine karar verin. Filtreyi
,
sadece kirliliğin iki katman arasında köprü kurması durumunda değiştirin. (Şek. 17)
Yeni ESP parçacık filtresini aşağıdaki kod numaraları ile satın alabilirsiniz:
,
-
CleanAir Sistemi AC4055/AC4053 için AC4107
-
CleanAir Sistemi AC4065/AC4063 için AC4108
Zeolite gaz filtresi
Sigara içilmeyen bir ortamda ve düzgün bakım yapılarak (bkz. 'Temizleme ve bakım' bölümü) ev
koşullarında normal kullanımda, zeolit gaz filtresinin kullanım ömrü yaklaşık 5 yıldır.
Dikkat: Aşırı kullanım koşullarında (sigara içilen ortam, henüz yenilenmiş oda, ev dışı kullanımlar vb.) ve
yetersiz bakım durumunda zeolit gaz filtresini daha erken değiştirmeniz gerekebilir.
ESP parçacık filtresini değiştirmeniz gerektiğinde zeolit gaz filtresini de değiştirin.
,
Yeni zeolit gaz filtresini aşağıdaki kod numaraları ile satın alabilirsiniz:
,
-
CleanAir Sistemi AC4055/AC4053 için AC4117
-
CleanAir Sistemi AC4055/AC4053 için AC4118
Filtrelerin çıkarılması
İpucu: Filtreleri takarken veya çıkarırken dengenin daha iyi sağlanabilmesi için cihazı duvara karşı
yerleştirin.
1
Parmaklarınızı yan panellerdeki yuvalara yerleştirin. Ön panelin üst parçasını cihazdan hassas
bir şekilde çekin (1) ve paneli yukarı kaldırarak çıkarın (2) (Şek. 3).

ESP parçacık filtresini çıkarmak için, yan taraflardaki filtre tutma yerlerini tutarak filtreyi
dikkatli bir şekilde cihazdan kaydırın. (Şek. 4)

Zeolit gaz filtresini cihazdan kaydırarak çıkarın (Şek. 18).
Dikkat: Zeolit gaz filtresini ancak ESP parçacık filtresini çıkardıktan sonra çıkarabilirsiniz.

Ön filtreyi çıkarmak için, filtreyi cihazdan kaydırarak çıkarın (Şek. 19).
Filtrelerin takılması
İpucu: Filtreleri takarken veya çıkarırken dengenin daha iyi sağlanabilmesi için cihazı duvara karşı
yerleştirin.
Dikkat: Filtreleri doğru konumda yerleştirdiğinizden emin olun (oklar yukarıya dönük olacak şekilde).
filtrelerin tahmini kullanım ömrü
5 yıla kadar
6 - 12 ay
3 - 6 ay

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips AC4065

This manual is also suitable for:

Ac4063Ac4055Ac4053

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: