Download  Print this page

Norsk - Philips AC4065 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

norsk

8
innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr,
hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome.
Med dette nye CleanAir-systemet kan du puste inn renere luft. Du får best resultat ved å plassere
CleanAir-systemet i et rom der du oppholder deg mye, f.eks. i stua eller på soverommet.
Der det er mennesker, planter eller kjæledyr, finnes det partikler som spres i luften, som kan påvirke
helsen, spesielt hvis du lider av allergi. På grunn av disse partiklene kan luften i et rom bli mer
forurenset enn uteluften i en storby.
Normalt er partikler usynlige og luktfrie. Men de kan likevel påvirke helsen. CleanAir-systemet
reduserer antallet virus, bakterier, dyrehår og industrielle forurensende stoffer i luften, noe som
forbedrer luftkvaliteten.
Filtrering i flere trinn
Luftrenseren har et unikt flertrinns filtreringssystem som garanterer den beste luftkvaliteten:
-
Trinn 1: Forfilteret fanger store partikler.
-
Trinn 2: Corona-partikkelladeren lader finere partikler.
-
Trinn 3: ESP-partikkelfilteret fanger ladede ultrafine partikler.
-
Trinn 4: Aktivt oksygen steriliserer fangede bakterier og virus.
-
Trinn 5: Zeolitt-gassfilteret fanger et stort antall farlige gasser og lukter.
-
Trinn 6: Aktivt oksygen reagerer med zeolitt-gassfilteret for å fjerne de fangede gassene og
luktene. Det frisker også opp filteret.
Generell beskrivelse (fig. 1)
Åpning for innluft
A
Åpning for utluft
B
Kontrollpanel AC4065/AC4055
C
1
Standby-lampe
2
SmartAir Control-lampe
3
BoostPower-lampe
4
Hastighetslamper for lav hastighet, middels hastighet og høy hastighet
5
Indikator for luftkvalitet
6
Knapp for funksjonsvalg
7
Timerlamper (1, 4 eller 8 timer)
8
Timer-knapp
Kontrollpanel AC4063/AC4053
D
1
Av/på-knapp
2
Hastighetslamper for lav hastighet, middels hastighet og høy hastighet
3
Skyvebryter for hastighetsvalg
Frontpanel
E
ESP-partikkelfilter
F
Forfilter
G
Zeolitt-gassfilter
H
Børste
I
Corona-partikkellader
J
Fordypning
K
Apparatkabinett
L
Håndtak
M
viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips AC4065

This manual is also suitable for:

Ac4063Ac4055Ac4053