Download  Print this page

Advertisement

suomi
50
sähkömagneettiset kentät (EmF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta
käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista
tämänhetkisten tieteellisten tutkimusten perusteella.
käyttöönotto
Zeoliittikaasusuodattimen asettaminen
Zeoliittikaasusuodatinta lukuun ottamatta laite toimitetaan kaikki suodattimet asennettuina.
Vinkki: Aseta laite seinää vasten paremman tuen saamiseksi, kun poistat tai asetat suodattimia.
Huomautus: Varmista, että asetat suodattimet oikeaan asentoon (nuoli osoittaa ylöspäin).
Huomautus: Laitteessa on turvajärjestelmä. Laitetta ei voi käynnistää, jos ESP-hiukkassuodatinta,
zeoliittikaasusuodatinta ja etupaneelia ei ole asennettu kunnolla.
1
Laita sormet sivupaneelien syvennyksiin. (Kuva 2)

Nosta varovasti etupaneelin yläosaa laitteesta pois päin (1) ja irrota sitten paneeli nostamalla
sitä ylöspäin (2) (Kuva 3).

Poista ESP-hiukkassuodatin tarttumalla suodattimen molemmilla puolilla oleviin kahvoihin ja
vedä varovasti suodatin pois laitteesta. (Kuva 4)

Poista zeoliittikaasusuodattimesta kaikki pakkausmateriaali ja työnnä suodatin paikalleen
laitteeseen. (Kuva 5)
Zeoliittikaasusuodattimen voi asentaa vasta, kun hiukkassuodatin on poistettu.
,
5
Aseta ESP-hiukkassuodatin työntämällä sitä laitteeseen, kunnes se napsahtaa
paikoilleen (Kuva 6).
6
Kiinnitä etupaneeli takaisin asettamalla ensin alareuna paikoilleen(1) ja paina sitten yläreuna
kiinni (2) (Kuva 7).
käyttö
AC4065/AC4055
1
Työnnä pistoke pistorasiaan.
Valmiustilan merkkivalo syttyy (Kuva 8).
,

Valitse haluamasi toiminto ja asetukset painamalla toiminnonvalintapainiketta vähintään
kerran (Kuva 9).
Vastaavan toiminnon merkkivalo syttyy ja valmiusvalo sammuu.
SmartAir-ohjaus: Sisäänrakennettu ilmanlaadun tunnistin mittaa ympäröivän ilman laadun ja
,
valitsee automaattisesti sopivan nopeuden.Kun valitset SmartAir-ohjaustoiminnon,
ilmanlaadun tunnistin vilkkuu punaisena muutaman ensimmäisen minuutin ajan merkkinä siitä,
että tunnistin mittaa ympäröivän ilman laatua. Noin viiden minuutin jälkeen ilmanlaadun
tunnistimen merkkivalo muuttuu vihreäksi, jos ilmanlaatu on hyvä tai se vaihtuu punaiseksi, jos
ilmanlaatu on heikko (Kuva 10).
BoostPower: laite käy suurella nopeudella 30 minuuttia (BoostPower -valo palaa), jonka
,
jälkeen SmartAir-ohjaus tulee käyttöön automaattisesti (BoostPower-valo sammuu ja
SmartAir-ohjausvalo syttyy) (Kuva 11).
Nopeus: laite toimii valitsemallasi nopeudella.
,
-
ê = hidas nopeus
-
ë = keskinopeus
-
í = suuri nopeus

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips AC4065

This manual is also suitable for:

Ac4063Ac4055Ac4053

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: