Download  Print this page

Advertisement

türkçE
108
İlk kullanımdan önce
Zeolit gaz filtresinin yerleştirilmesi
Cihaz, zeolit gaz filtresi hariç, tüm filtreleri takılmış halde gelir.
İpucu: Filtreleri takarken veya çıkarırken dengenin daha iyi sağlanabilmesi için cihazı duvara karşı
yerleştirin.
Dikkat: Filtreleri doğru konumda yerleştirdiğinizden emin olun (oklar yukarıya dönük olacak şekilde).
Dikkat: Cihaz bir güvenlik aygıtıyla donatılmıştır. ESP parçacık filtresi, zeolit gaz filtresi ve ön panel doğru
yerleştirilmediği taktirde cihaz çalıştırılamaz.
1
Parmaklarınızı yan panellerdeki yuvalara yerleştirin. (Şek. 2)

Ön panelin üst parçasını cihazdan hassas bir şekilde çekin (1) ve paneli yukarı kaldırarak
çıkarın (2) (Şek. 3).

ESP parçacık filtresini çıkarmak için, yan taraflardaki filtre tutma yerlerini tutarak filtreyi
hassas bir şekilde cihazdan kaydırın. (Şek. 4)

Zeolit gaz filtresinin tüm ambalaj malzemelerini çıkarın ve filtreyi cihazın içine
kaydırın. (Şek. 5)
Zeolit gaz filtresini ancak parçacık filtresini çıkardıktan sonra takabilirsiniz.
,
5
ESP parçacık filtresini takmak için cihazın içine kaydırın ('klik') (Şek. 6).
6
Ön paneli yerine takabilmek için, önce alt kenarı yerleştirin (1) ve ardından üst kısmı yuvasına
bastırın (2) (Şek. 7).
Cihazın kullanımı
AC4065/AC4055
1
Fişi prize takın
Bekleme ışığı yanacaktır (Şek. 8).
,

Gerekli fonksiyon ve ayarı seçmek için fonksiyon seçme tuşuna bir ya da birkaç defa
basın (Şek. 9).
İlgili ışık yanacak ve bekleme ışığı sönecektir.
SmartAir Kontrol: dahili hava sensörü ortamın hava kalitesini belirler ve otomatik olarak en
,
uygun hızı seçer. SmartAir Kontrol fonksiyonunu seçtikten sonraki ilk birkaç dakika içinde
hava kalitesi gösterge ışığı, hava kalitesi sensörlerinin ortamın hava kalitesini ölçtüğünü
göstermek için kırmızı olarak yanar. Yaklaşık 5 dakikadan sonra hava kalitesi göstergesi, hava
kalitesi iyi ise yeşil olarak, hava kalitesi zayıf ise kırmızı olarak yanar (Şek. 10).
BoostPower: cihaz 30 dakika boyunca en yüksek hızda çalışır (BoostPower ışığı yanar) ve daha
,
sonra otomatik olarak SmartAir Kontrol açılır (BoostPower ışığı söner ve SmartAir Kontrol
ışığı yanar) (Şek. 11).
Hız: cihaz seçilen hızda çalışır.
,
-
ê = düşük hız
-
ë = orta hız
-
í = yüksek hız

Cihazı çalışırken durdurmak için, bekleme ışığı yanana kadar fonksiyon seçme düğmesini basılı
tutun (Şek. 12).

Cihazı prizden çıkartın.
Zamanlayıcı fonksiyonu
1
Cihazın fişini prize takın ve yukarıda tarif edildiği gibi gerekli fonksiyon ve ayarı seçin.

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips AC4065

This manual is also suitable for:

Ac4063Ac4055Ac4053

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: