Download  Print this page

Advertisement

Ελληνικα

Σημαντικό
Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και
φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
κίνδυνος
-
Αποτρέπετε την είσοδο νερού ή οποιουδήποτε άλλου υγρού ή εύφλεκτου απορρυπαντικού
μέσα στη συσκευή, ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή/και φωτιάς.
-
Μην καθαρίζετε τη συσκευή με νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό ή (εύφλεκτο)
απορρυπαντικό, ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή/και φωτιάς.
Προειδοποίηση
-
Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στο κάτω μέρος της συσκευής αντιστοιχεί στην
τοπική τάση ρεύματος προτού συνδέσετε τη συσκευή.
-
Εάν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα κέντρο σέρβις
εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή
κινδύνου.
-
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φις, το καλώδιο ή η ίδια η συσκευή έχει υποστεί
φθορά.
-
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των
παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα
χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει
οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
-
Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με
τη συσκευή.
-
Μην εμποδίζετε την είσοδο και έξοδο του αέρα τοποθετώντας, για παράδειγμα,
αντικείμενα στην έξοδο του αέρα ή μπροστά από την είσοδο του αέρα.
Προσοχή
-
Αυτή η συσκευή δεν αποτελεί υποκατάστατο του σωστού εξαερισμού, του τακτικού
καθαρισμού με ηλεκτρική σκούπα ή της χρήσης απορροφητήρα ή εξαεριστήρα κατά τη
διάρκεια του μαγειρέματος.
-
Εάν η πρίζα που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση της συσκευής έχει χαλαρές συνδέσεις, το
φις της συσκευής θερμαίνεται. Βεβαιωθείτε ότι συνδέετε τη συσκευή σε κατάλληλα
συνδεδεμένη πρίζα.
-
Τοποθετείτε και χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σε στεγνή, σταθερή, επίπεδη και
οριζόντια επιφάνεια.
-
Αφήνετε τουλάχιστον 10 εκ. ελεύθερο χώρο πίσω και πλάι (και από τις δύο πλευρές) από
τη συσκευή.
-
Αποφύγετε χτυπήματα στη συσκευή (ειδικά στην είσοδο και έξοδο αέρα) με
σκληρά αντικείμενα.
-
Ανασηκώνετε και μετακινείτε πάντα τη συσκευή από τη λαβή που βρίσκεται στο πίσω
μέρος ή τις χειρολαβές που βρίσκονται στις δύο πλευρές.
-
Μην εισάγετε τα δάχτυλά σας ή αντικείμενα μέσα στην είσοδο ή έξοδο του αέρα.
-
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν έχετε χρησιμοποιήσει εντομοαπωθητικά εσωτερικού
χώρου που παράγουν καπνό ή σε μέρη όπου υπάρχουν υπολείμματα λαδιού, λιβάνι που
καίει ή αναθυμιάσεις από χημικά.
-
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές γκαζιού/αερίου, συσκευές θέρμανσης ή
τζάκια.
-
Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά τη χρήση και πριν τον καθαρισμό.
-
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δωμάτιο με μεγάλες αλλαγές θερμοκρασίας, καθώς
μπορεί να προκληθεί συμπύκνωση στο εσωτερικό της συσκευής.
-
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δωμάτιο μεγαλύτερο ή μικρότερο από το συνιστώμενο
μέγεθος. Το συνιστώμενο μέγεθος δωματίου είναι από 6m² έως 20m² για τους τύπους
AC4055/AC4053 και από 6m² έως 40m² για τους τύπους AC4065/AC4063.

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips AC4065

This manual is also suitable for:

Ac4063Ac4055Ac4053

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: