Download  Print this page

Advertisement

norsk
88
Problem
Lukt fjernes ikke
ordentlig.
Støvpartiklene fjernes
ikke ordentlig.
Viftene fungerer ikke
selv om apparatet er
koblet til strømmen og
slått på.
Det kommer en
uvanlig lyd fra
apparatet (f.eks. en
fresende, susende eller
sprakende lyd) under
drift.
Det lukter brent av
apparatet under drift.
Løsning
Åpningene for innluft eller utluft er kanskje tilstoppet av eksterne
objekter. Fjern objektet som blokkerer åpningen for innluft eller utluft.
Rengjør filtrene og corona-partikkelladeren (se avsnittet Rengjøring og
vedlikehold). Hvis det ikke hjelper, kobler du fra apparatet og tar det
med deg til Philips-forhandleren eller et godkjent Philips-servicesenter.
Zeolitt-gassfilteret er kanskje skittent eller kan være utslitt. Rengjør
zeolitt-gassfilteret (se avsnittet Rengjøring og vedlikehold) eller skift det
ut (se avsnittet Utskifting av filter).
Kanskje du bruker apparatet i et rom der luftkvaliteten er svært dårlig. I
slike tilfeller kan du åpne vinduene for å forbedre luftsirkulasjonen.
Kanskje du bruker apparatet i et rom som er mye større enn den
romstørrelsen som apparatet er laget for. Sett apparatet i et mindre
rom. Anbefalt romstørrelse er fra 6 m² og opp til 20 m²for AC4055/
AC4053 og 6 m² og opp til 40 m² for AC4065/AC4063.
ESP-partikkelfilteret har kanskje nådd slutten på levetiden. Kontroller
fargen på ESP-partikkelfilteret (se avsnittet Utskifting av filter). Hvis det
er nødvendig, må du bytte filter.
Kanskje du bruker apparatet i et rom som er mye større enn den
romstørrelsen som apparatet er laget for. Sett apparatet i et mindre
rom. Anbefalt romstørrelse er fra 6 m² og opp til 20 m²for AC4055/
AC4053 og 6 m² og opp til 40 m² for AC4065/AC4063.
Det kan være en feil på apparatet. Slå av apparatet og koble fra
strømmen. Ta med apparatet til en Philips-forhandler eller til et
autorisert Philips-servicesenter.
Forfilteret er kanskje tilstoppet. Rengjør forfilteret (se avsnittet
Rengjøring og vedlikehold).
Kanskje du glemte å fjerne plasten på et nytt filter. Fjern
plastinnpakningen før du slår på apparatet igjen.
Åpningene for innluft eller utluft er kanskje tilstoppet av eksterne
objekter. Fjern objektet som blokkerer åpningen for innluft eller utluft.
Det kan være en feil på apparatet. Slå av apparatet og koble fra
strømmen. Ta med apparatet til en Philips-forhandler eller til et
autorisert Philips-servicesenter.
Kanskje duken i corona-partikkelladeren ikke er ren. Rengjør corona-
partikkelladeren, se avsnittet Rengjøring og vedlikehold).
Det kan være en feil på apparatet. Slå av apparatet og koble fra
strømmen. Ta med apparatet til en Philips-forhandler eller til et
autorisert Philips-servicesenter.

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips AC4065

This manual is also suitable for:

Ac4063Ac4055Ac4053

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: