Download  Print this page

Advertisement

Dikkat: Cihaz bir güvenlik aygıtıyla donatılmıştır. ESP parçacık filtresi, zeolit gaz filtresi ve ön panel doğru
yerleştirilmediği taktirde cihaz çalıştırılamaz.
1
Zeolit gaz filtresini cihazın içine kaydırın. (Şek. 5)

ESP parçacık filtresini cihazın içine kaydırın (Şek. 6).

Ön filtreyi cihazın içine kaydırın. (Şek. 20)

Ön paneli yerine takabilmek için, önce alt kenarı yerleştirin (1) ve ardından üst kısmı yuvasına
bastırın (2) (Şek. 7).
garanti ve servis
Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla karşılaşırsanız, www.philips.com.tr adresindeki
Philips Internet sitesini ziyaret edin veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri Merkeziyle iletişim kurun
(telefon numarasını dünya çapında geçerli garanti belgesinde bulabilirsiniz). Ülkenizde bir Müşteri
Merkezi yoksa, yerel Philips bayisine başvurun.
çevre
-
Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal ev atıklarınızla birlikte atmayın; bunun yerine, geri
dönüşüm için resmi toplama noktalara teslim edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı
olursunuz (Şek. 21).
sorun giderme
Bu bölümde, cihazda en sık karşılaşabileceğiniz sorunlar özetlenmektedir. Sorunu aşağıdaki bilgilerle
çözemiyorsanız, bulunduğunuz ülkedeki Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişim kurun.
Sorun
Seçilen fonksiyon/zaman
modu çalışmıyor.
Cihaz çalışmıyor.
Temizlenmiş hava hava
çıkışından rahatça
çıkmıyor.
Çözüm
Cihaz bekleme modunda veya kapalı olabilir.
Bağlantıda bir problem olabilir. Cihaz fişinin prize düzgün takılıp
takılmadığını kontrol edin.
Cihaz açılmamış olabilir. AC4065/AC4055 için: fonksiyon seçme
düğmesine basın. AC4063/AC4053 için: açma/kapama düğmesine basın.
ESP parçacık filtresi veya ön panel düzgün takılmamış olabilir. Filtreleri ve
ön paneli tekrar takın.
Zeolit gaz filtresi takılmamış. Filtreyi ve ön paneli tekrar takın.
Yukarıda belirtilen bütün kontrolleri yaptıktan sonra cihaz hala çalışmıyor
ise bozulmuş olabilir. Cihazı fişten çekin ve bir Philips bayisine veya yetkili
bir Philips servis merkezine götürün.
Ön filtre tıkanmış olabilir. Ön filtreyi temizleyin (bkz. 'Temizleme ve
bakım' bölümü).
Yeni filtrenin plastik ambalajını çıkarmayı unutmuş olabilirsiniz. Cihazı
yeniden çalıştırmadan önce plastik ambalajı çıkarın.
Hava giriş veya çıkışı harici bir nesne tarafından engelleniyor olabilir.
Hava giriş veya çıkışını engelleyen nesneyi çıkarın.
türkçE
111

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips AC4065

This manual is also suitable for:

Ac4063Ac4055Ac4053

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: