Download  Print this page

Advertisement

suomi
5
Ongelma
Hajut eivät poistu
kunnolla.
Pölyhiukkaset eivät
poistu kunnolla.
Tuulettimet eivät toimi,
vaikka pistoke on
seinässä ja virta on
kytketty.
Laitteesta kuuluu
outoa ääntä (kuten
pihinää, sihinää tai
rätinää) käytön aikana.
Laitteesta tulee
palaneen hajua käytön
aikana?
Ratkaisu
Muistitko poistaa uuden suodattimen muovikääreen? Poista kääre ennen
kuin käynnistät laitteen uudelleen.
Ylimääräiset esineet saattavat tukkia ilmanotto- tai ilmanpoistoaukon.
Poista tukoksen aiheuttaja.
Puhdista suodattimet ja koronavarauslaite (lisätietoja on luvussa
Puhdistus ja huolto). Jos tämä ei auta, irrota laite pistorasiasta ja vie se
Philips-jälleenmyyjälle tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
Zeoliittikaasusuodatin saattaa olla likainen tai sen käyttöaika on päättynyt.
Puhdista zeoliittikaasusuodatin (lisätietoja on luvussa Puhdistus ja huolto)
tai vaihda se (lisätietoja on luvussa Suodattimen vaihtaminen).
Käytätkö laitetta huoneessa, jonka ilmanlaatu on hyvin heikko? Avaa siinä
tapauksessa ikkunat, jotta ilmanvaihto paranee.
Käytätkö laitetta huoneessa, joka on paljon suurempi kuin mihin se on
tarkoitettu? Siirrä laite pienempään huoneeseen. Suositeltu huonekoko
on 6–20 m² malleissa AC4055/AC4053 ja 6–40 m² malleissa AC4065/
AC4063.
ESP-hiukkassuodatin saattaa olla kulunut loppuun. Tarkista ESP-
hiukkassuodattimen väri (lisätietoja on luvussa Suodattimen vaihtaminen)
ja vaihda suodatin tarvittaessa.
Käytätkö laitetta huoneessa, joka on paljon suurempi kuin mihin se on
tarkoitettu? Siirrä laite pienempään huoneeseen. Suositeltu huonekoko
on 6–20 m² malleissa AC4055/AC4053 ja 6–40 m² malleissa AC4065/
AC4063.
Laitteessa saattaa olla toimintahäiriö. Sammuta laite ja irrota pistoke. Vie
laite Philips-jälleenmyyjälle tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
Esisuodatin saattaa olla tukkeutunut. Puhdista suodatin (lisätietoja on
luvussa Puhdistus ja huolto).
Muistitko poistaa uuden suodattimen muovikääreen? Poista kääre ennen
kuin käynnistät laitteen uudelleen.
Ylimääräiset esineet saattavat tukkia ilmanotto- tai ilmanpoistoaukon.
Poista tukoksen aiheuttaja.
Laitteessa saattaa olla toimintahäiriö. Sammuta laite ja irrota pistoke. Vie
laite Philips-jälleenmyyjälle tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
Koronavarauslaitteen verkko saattaa olla likainen. Puhdista
koronavarauslaite (lisätietoja on luvussa Puhdistus ja hoito).
Laitteessa saattaa olla toimintahäiriö. Sammuta laite ja irrota pistoke. Vie
laite Philips-jälleenmyyjälle tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips AC4065

This manual is also suitable for:

Ac4063Ac4055Ac4053

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: