Download  Print this page

Advertisement


Çalışma zamanını ayarlamak için zamanlayıcı düğmesine basın (1, 4 veya 8 saatlik) (Şek. 13).
İlgili zamanlayıcı ışığı yanar.
Zamanlayıcı fonksiyonunu kapatmak için, zamanlayıcı ışığı sönene kadar zamanlayıcı düğmesini
,
basılı tutmaya devam edin.
Ayarlanan süre dolduğunda cihaz otomatik olarak bekleme moduna geçer.
,
Dikkat: Ayarlanan süre dolmadan hava temizleme sürecini durdurmak istiyorsanız, bekleme ışığı yanana
kadar fonksiyon seçme tuşunu basılı tutun.
AC4063/AC4053
1
Fişi prize takın

Cihazı çalıştırmak için açma/kapama düğmesine basın. (Şek. 14)

Hız düğmesini istenilen hıza getirin: düşük, orta veya yüksek (Şek. 15).
-
ê = düşük hız
-
ë = orta hız
-
í = yüksek hız
İlgili hız ışığı yanar.
,

Cihazı kapatmak için açma/kapama düğmesine tekrar basın ve cihazı fişten çekin.
Temizlik ve bakım
Temizlemeye başlamadan önce, cihazın fişini mutlaka prizden çekin.
Elektrik çarpması ve/veya yangın tehlikesine karşı cihazın içine su ya da başka bir sıvı veya yanıcı
deterjan kaçmasına izin vermeyin.
Elektrik çarpması ve/veya yangın tehlikesine karşı cihazı su ya da başka bir sıvı veya (yanıcı)
deterjan kullanarak temizlemeyin.
Cihazın gövdesi
Gövdenin içindeki ve dışındaki toz birikimini önlemek için içini ve dışını düzenli olarak temizleyin.
1
Cihazın gövdesindeki tozları kuru ve yumuşak bir bez ile silin.

Hava giriş ve çıkışlarını yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin.
Corona parçacık yükleyici
Corona parçacık yükleyiciye kesinlikle parmaklarınızla dokunmayın. Corona parçacık yükleyiciyi
her zaman ön panelde bulunan özel yumuşak temizleme fırçasıyla temizleyin.
Corona parçacık yükleyiciyi temizlerken çok dikkatli olun: kablolar çok hassastır.
1
Yumuşak temizleme fırçasını ön panelden çıkarın.

Fırçayı corona parçacık yükleyicinin üst ve alt kısmından yumuşak hareketlerle geçirin.
ESP parçacık filtresi ve zeolit gaz filtresi
1
Filtrelerin cihazdan çıkarılması (bkz. 'Filtre değiştirme' bölümü, 'Filtrelerin çıkarılması' kısmı).

Görülebilir kirleri elektrikli süpürge ile alın.
Ön filtre
1
Ön filtreyi elektrikli süpürge ile temizleyin.
türkçE
109

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips AC4065

This manual is also suitable for:

Ac4063Ac4055Ac4053

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: