Download  Print this page

Advertisement

Problem
Det luktar bränt när
apparaten är påslagen.
Apparaten avger en
obehaglig lukt när den
är på.
Koronapartikelladdaren
är fortfarande smutsig,
trots att jag har
rengjort den med den
mjuka
rengöringsborsten.
Det kommer gnistor
från apparaten när den
är påslagen.
Lösning
Det kanske är något fel på apparaten. Slå av apparaten och dra ur
kontakten. Ta med apparaten till en Philips-återförsäljare eller ett av
Philips auktoriserat serviceombud.
Om apparaten avger en obehaglig lukt kontaktar du ett av Philips
auktoriserade serviceombud.
Det är inget problem. Genom att borsta längs med
koronapartikelladdarens övre och nedre del tar du bort tillräckligt med
smuts för att den ska fungera ordentligt igen. Rör aldrig vid
koronapartikelladdaren med fingrarna. Rengör alltid
koronapartikelladdaren med den för ändamålet avsedda mjuka
rengöringsborsten, som förvaras i frontpanelen. Var extra försiktig när du
rengör koronapartikelladdaren: trådarna är mycket ömtåliga.
Ibland kan det uppstå små gnistor i koronapartikelladdaren. Det är helt
normalt och beror på fukt i luften.
svEnskA
105

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips AC4065

This manual is also suitable for:

Ac4063Ac4055Ac4053

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: