Download  Print this page

Advertisement

svEnskA
10

Avlägsna synlig smuts med dammsugaren.
Förfilter
1
Rengör förfiltret med dammsugaren.
Byte av filter
Filtrens livslängd minskas avsevärt om de utsätts för tobaksrök:
antal cigaretter per dag
0 - 1
5 - 10
20
ESP-partikelfilter
Vid normal hushållsanvändning i en rökfri miljö och med rätt underhåll (mer information
,
finns i kapitlet Rengöring och underhåll) håller partikelfiltret i cirka 5 år.
När du kontrollerar om du behöver byta ut ESP-partikelfiltret måste du ta bort den främre
,
luckan och dra ut ESP-partikelfiltret med båda händerna (Bild 4).
Vänd ESP-partikelfiltret upp och ned (Bild 16).
,
Kontrollera föroreningarna mellan lagren och bedöm föroreningsnivån. Byt bara ut filtret om
,
föroreningarna trängt igenom två lager. (Bild 17)
Du kan köpa ett nytt ESP-partikelfilter med följande modellnummer:
,
-
AC4107 för CleanAir-system AC4055/AC4053
-
AC4108 för CleanAir-system AC4065/AC4063
Zeolite-gasfilter
Vid normal hushållsanvändning i en rökfri miljö och med rätt underhåll (mer information finns i
kapitlet Rengöring och underhåll) håller zeolitgasfiltret upp till 5 år.
Obs! I fall av mer extrema användningsförhållanden (t.ex. rökiga miljöer, nyrenoverade rum, offentliga
miljöer) och otillräckligt underhåll kan du behöva byta ut zeolitgasfiltret oftare.
Byt ut zeolitgasfiltret när du behöver byta ESP-partikelfiltret.
,
Du kan köpa ett nytt zeolitgasfilter med följande modellnummer:
,
-
AC4117 för CleanAir-system AC4055/AC4053
-
AC4118 för CleanAir System AC4055/AC4053
Ta bort filtren
Tips: Placera apparaten mot en vägg för bättre stabilitet när du tar bort eller sätter i filter.
1
Sätt fingrarna i sidopanelernas handgrepp. Dra försiktigt av frontpanelens övre del från
apparaten (1) och lyft sedan panelen uppåt för att ta bort den (2) (Bild 3).

Ta bort ESP-partikelfiltret genom att fatta tag i filterhandtagen på båda sidor och försiktigt
dra ut filtret ur apparaten. (Bild 4)

Ta bort zeolitgasfiltret genom att skjuta ut det ur apparaten (Bild 18).
Obs! Du kan endast ta bort zeolitgasfiltret efter att du har tagit bort ESP-partikelfiltret.

Ta bort förfiltret genom att skjuta ut det ur apparaten (Bild 19).
Sätta i filtren
Tips: Placera apparaten mot en vägg för bättre stabilitet när du tar bort eller sätter i filter.
filtrens uppskattade livslängd
upp till 5 år
upp till 6 - 12 månader
upp till 3 - 6 månader

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips AC4065

This manual is also suitable for:

Ac4063Ac4055Ac4053

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: