Download  Print this page

Advertisement


Poista esisuodatin vetämällä se pois laitteesta (Kuva 19).
suodattimien asettaminen
Vinkki: Aseta laite seinää vasten paremman tuen saamiseksi, kun poistat tai asetat suodattimia.
Huomautus: Varmista, että asetat suodattimet oikeaan asentoon (nuoli osoittaa ylöspäin).
Huomautus: Laitteessa on turvajärjestelmä. Laitetta ei voi käynnistää, jos ESP-hiukkassuodatinta,
zeoliittikaasusuodatinta ja etupaneelia ei ole asennettu kunnolla.
1
Työnnä zeoliittikaasusuodatin laitteeseen. (Kuva 5)

Työnnä ESP-hiukkassuodatin laitteeseen (Kuva 6).

Työnnä esisuodatin laitteeseen. (Kuva 20)

Kiinnitä etupaneeli takaisin asettamalla ensin alareuna paikoilleen (1) ja painamalla sitten
yläreuna kiinni (2) (Kuva 7).
takuu ja huolto
Jos haluat huoltoapua, lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu Philipsin verkkosivustoon
osoitteessa www.philips.com tai kysy neuvoa Philipsin kuluttajapalvelukeskuksesta (puhelinnumero
on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteyttä Philipsin
jälleenmyyjään.
Ympäristöasiaa
-
Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita ne valtuutettuun
kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 21).
vianmääritys
Tässä luvussa kuvataan tavallisimmat laitteen käyttöön liittyvät ongelmat. Ellet onnistu ratkaisemaan
ongelmaa alla olevien ohjeiden avulla, ota yhteys Philipsin maakohtaiseen asiakaspalveluun.
Ongelma
Valittu toiminto tai
ajastus ei toimi.
Laite ei toimi.
Puhdas ilma ei virtaa
tasaisesti
ilmanpoistoaukosta.
Ratkaisu
Laite voi olla valmiustilassa tai virta on katkaistu.
Laitteeseen ei ehkä tule virtaa. Tarkista, että pistoke on kunnolla
pistorasiassa.
Laitteen virta saattaa olla katkaistu. Mallit AC4065/AC4055: paina
toiminnonvalintapainiketta. Mallit AC4063/AC4053: paina virtapainiketta.
ESP-hiukkassuodatin tai etupaneeli eivät ehkä ole kunnolla paikoillaan.
Aseta ne paikoilleen.
Zeoliittikaasusuodatin ei ole kunnolla paikallaan. Aseta se paikalleen ja
kiinnitä etupaneeli.
Jos olet tarkistanut edellä mainitut seikat, eikä laite silti toimi, kyseessä voi
olla toimintahäiriö. Irrota pistoke ja vie laite Philips-jälleenmyyjälle tai
Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
Esisuodatin saattaa olla tukkeutunut. Puhdista suodatin (lisätietoja on
luvussa Puhdistus ja huolto).
suomi
5

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips AC4065

This manual is also suitable for:

Ac4063Ac4055Ac4053

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: