Download  Print this page

Advertisement

DAnsk
0
Problem
Lugte forsvinder ikke.
Støvpartikler forsvinder
ikke.
Hvorfor fungerer
blæserne ikke, selvom
apparatet er sat i
stikkontakten og tændt?
Der kommer en
mærkelig lyd fra
apparatet (f.eks. en
hvæsende, sydende eller
skrattende lyd), når det
kører.
Apparatet afgiver en
brændt lugt, når det
kører
Løsning
Luftindtaget eller -udtaget kan være blokeret af fremmedlegemer. Fjern
blokeringen.
Rengør filtrene og Corona-partikelladeren (se afsnittet "Rengøring og
vedligeholdelse"). Tag stikket ud af stikkontakten, og kontakt din
Phillips-forhandler, hvis rengøring ikke virker.
Måske er Zeolit-luftfilteret snavset eller har udtjent sin levetid. Rens
luftfilteret (se afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse"), eller udskift
det (se afsnittet "Udskiftning af filtre").
Måske bruger du apparatet i et rum, hvor luftkvaliteten er meget
dårlig. I så tilfælde skal du åbne vinduerne for at øge luftcirkulationen.
Måske bruger du apparatet i et rum, der er meget større, end
apparatet er beregnet til. Brug apparatet i et mindre rum. Den
anbefalede rumstørrelse er fra 6 m² op til 20 m² for AC4055/AC4053
og fra 6 m² op til 40 m² for AC4065/AC4063.
ESP-partikelfilteret har udtjent sin levetid. Kontroller farven på ESP-
partikelfilteret (se Afsnittet "Udskiftning af filtre"), og udskift filteret
hvis det er nødvendigt.
Måske bruger du apparatet i et rum, der er meget større, end
apparatet er beregnet til. Brug apparatet i et mindre rum. Den
anbefalede rumstørrelse er fra 6 m² op til 20 m² for AC4055/AC4053
og fra 6 m² op til 40 m² for AC4065/AC4063.
Måske er der en funktionsfejl i apparatet. Sluk for det, og tag stikket ud
af stikkontakten. Kontakt din Philips-forhandler for eftersyn/reparation.
Måske er forfilteret tilstoppet. Rens forfilteret (se afsnittet "Rengøring
og vedligeholdelse").
Måske har du glemt at fjerne emballagen fra et nyt filter. Fjern
plastikken, før du tænder for apparatet igen.
Luftindtaget eller -udtaget kan være blokeret af fremmedlegemer. Fjern
blokeringen.
Måske er der en funktionsfejl i apparatet. Sluk for det, og tag stikket ud
af stikkontakten. Kontakt din Philips-forhandler for eftersyn/reparation.
Nettet i Corona-partikelladeren er muligvis beskidt. Rengør Corona-
partikelladeren (se Afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse").
Måske er der en funktionsfejl i apparatet. Sluk for det, og tag stikket ud
af stikkontakten. Kontakt din Philips-forhandler for eftersyn/reparation.

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips AC4065

This manual is also suitable for:

Ac4063Ac4055Ac4053

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: