Download  Print this page

Advertisement

Obs! Var noga med att sätta i filtren åt rätt håll (med pilen riktad uppåt).
Obs! Apparaten är utrustad med en säkerhetsenhet. Om du inte har installerat ESP-partikelfiltret,
zeolitgasfiltret och frontpanelen på rätt sätt går det inte att slå på apparaten.
1
Skjut in zeolitgasfiltret i apparaten. (Bild 5)

Skjut in ESP-partikelfiltret i apparaten (Bild 6).

Skjut in förfiltret i apparaten. (Bild 20)

Sätt tillbaka frontpanelen genom att först sätta i nederkanten (1) och sedan trycka den övre
delen på plats (2) (Bild 7).
garanti och service
Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka Philips
webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i
garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala Philips-
återförsäljare.
miljön
-
Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en
officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda miljön (Bild 21).
Felsökning
I det här kapitlet finns en översikt över de vanligaste problemen som kan uppstå med apparaten.
Om du inte kan lösa problemet med hjälp av nedanstående information kan du kontakta kundtjänst i
ditt land.
Problem
Det valda läget för
funktion/tid fungerar
inte.
Kaffebryggaren
fungerar inte.
Den rena luften
kommer inte ut jämnt
ur luftutblåset.
Lösning
Apparaten kanske är i viloläge eller är avstängd.
Det kanske är något problem med anslutningen. Kontrollera att
kontakten sitter ordentligt i vägguttaget.
Apparaten kanske inte är påslagen. AC4065/AC4055: tryck på knappen
för funktionsval. AC4063/AC4053: tryck på på/av-knappen.
ESP-partikelfiltret eller frontpanelen kanske inte har satts fast ordentligt.
Sätt i filtren på nytt och sätt tillbaka frontpanelen.
Zeolitgasfiltret har inte satts i än. Sätt i filtret och sätt tillbaka
frontpanelen.
Om du har utfört ovannämnda kontroller och apparaten fortfarande
inte fungerar kan det vara något fel på den. Dra ur kontakten och ta
med apparaten till en Philips-återförsäljare eller ett av Philips
auktoriserade serviceombud.
Förfiltret kan vara igentäppt. Rengör förfiltret (mer information finns i
kapitlet Rengöring och underhåll).
svEnskA
10

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips AC4065

This manual is also suitable for:

Ac4063Ac4055Ac4053

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: