Download  Print this page

Svenska - Philips AC4065 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

svEnskA

98
introduktion
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips
erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.
Med nya CleanAir System kan du andas renare luft. För att få bäst resultat placerar du CleanAir
System i ett av de rum där du tillbringar mest tid, t.ex. i vardagsrummet eller sovrummet.
Överallt där det finns människor, växter eller husdjur finns det luftburna partiklar som kan påverka
din hälsa, särskilt om du lider av allergi. På grund av dessa partiklar kan luften i ett rum vara mer
förorenad än luften i en storstad.
Oftast är partiklarna osynliga och luktfria. Trots det kan de påverka din hälsa. CleanAir System
minskar mängden virus, bakterier, djurmjäll och industriföroreningar i luften, vilket förbättrar
luftkvaliteten.
Filtrering i flera steg
Luftrenaren har ett unikt flerstegssystem för filtrering som garanterar bästa luftkvalitet:
-
Steg 1: Förfiltret fångar stora partiklar.
-
Steg 2: Koronapartikelladdaren laddar finare partiklar.
-
Steg 3: ESP-partikelfiltret fångar laddade ultrafina partiklar.
-
Steg 4: Aktivt syre steriliserar fångade bakterier och virus.
-
Steg 5: Zeolitgasfiltret fångar ett brett spektrum av skadliga gaser och lukter.
-
Steg 6: Aktivt syre reagerar med zeolitgasfiltret, så att filtret rengörs från de fångade gaserna och
lukterna och hålls i perfekt skick.
Allmän beskrivning (Bild 1)
Luftintag
A
Luftutblås
B
Kontrollpanel AC4065/AC4055
C
1
Lampa för viloläge
2
Lampa för SmartAir-kontroll
3
Lampa för BoostPower
4
Lampor för låg, medel- och hög hastighet
5
Luftkvalitetsindikator
6
Knapp för funktionsval
7
Lampor för timer (1, 4 eller 8 timmar)
8
Timerknapp
Kontrollpanel AC4063/AC4053
D
1
På/av-knapp
2
Lampor för låg, medel- och hög hastighet
3
Reglage för hastighetsval
Frontpanel
E
ESP-partikelfilter
F
Förfilter
G
Zeolite-gasfilter
H
Borste
I
Koronapartikelladdare
J
Handgrepp
K
Apparatens huvuddel
L
Handtag
M
viktigt
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips AC4065

This manual is also suitable for:

Ac4063Ac4055Ac4053