Download Print this page

Black & Decker Dustbuster Series Manual page 38

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SVENSKA
Byte av filtren
Filtren ska bytas med intervall på
6 till 9 månader, eller vid behov om de
är utslitna eller skadade. Nya filter kan
erhållas från din Black & Decker
återförsäljare (kat. nr. VF30).
Avlägsna de gamla filtren enligt
ovanstående beskrivning.
Montera de nya filtren enligt
ovanstående beskrivning.
Miljö
Särskild insamling.
Denna produkt får inte kastas
bland vanliga hushållssopor.
Om du någon gång i framtiden behöver
ersätta din Black & Decker-produkt med
en ny, eller inte längre behöver den,
ska du inte kasta den i hushållssoporna.
Denna produkt skall lämnas till särskild
insamling.
Efter insamling av använda
produkter och
förpackningsmaterial kan
materialen återvinnas och
användas på nytt. Användning
av återvunna material skonar
miljön och minskar
förbrukningen av råvaror.
Enligt lokal lagstiftning kan det förekomma
särskilda insamlingar av uttjänt
elutrustning från hushåll, antingen vid
kommunala miljöstationer eller hos
detaljhandlaren när du köper en ny produkt.
Black & Decker erbjuder en insamlings-
och återvinningstjänst för
Black & Decker-produkter när de en gång
har tjänat ut. För att använda den här
tjänsten lämnar du in produkten till en
auktoriserad B & D –reparatör/representant
som tar hand om den för din räkning.
Närmaste auktoriserad Black & Decker-
representant finner du genom det lokala
Black & Decker-kontoret på adressen
i den här manualen.
38
Annars kan du söka på Internet, på listan
över auktoriserade Black & Decker-
representanter och alla uppgifter om vår
kundservice och andra kontakter.
www.2helpU.com
Batteri (fig. G & H)
NiCd/NiMH
Skydda miljön genom att lämna kasserade
batterier på därför avsedd
uppsamlingsplats.
Varning! Koppla bort apparaten från
nätspänningen före batteriet avlägsnas.
Ladda helst ur batteriet genom att
använda apparaten tills motorn
slutar gå.
Avlägsna dammbehållaren (3).
Tryck med en bladskruvmejsel in
batteriluckan (12) vid öppningen
ovanför laddningsuttaget (9) så att
den klickar lös och kan avlägsnas.
Grip batteriets hölje för att dra ut
batteriet ur apparaten.
Lägg batteriet i en lämplig
förpackning så att kontakterna inte
kan kortslutas.
Lämna in batteriet på inköpsstället
eller på den lokala
återvinningsstationen.
Varning! När batteriet har tagits ut kan
det inte sättas tillbaka.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading