Black & Decker Dustbuster Series Manual page 47

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
V6090C
Spænding
V 6,0
Batteritype
NiCd
Vægt
kg 1,0
Lader
Spænding
Opladningstid (ca.)
EU-
overensstemmelseserklæring
V2401/V2405/V2405B/V3605/V3605G/
V4899/V4890C/V4890CN/V6090C
Black & Decker erklærer, at disse
værktøjer er konstrueret i henhold til:
89/336/EØF, 73/23/EØF, EN 55014,
EN60335, EN 61000
Director of Consumer Engineering
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
Reservedele / reparationer
Reservedele kan købes hos autoriserede
Black & Decker serviceværksteder, som
giver forslag til omkostninger og
reparerer vore produkter. Oversigt over
vore autoriserede værksteder findes på
internettet på vor hjemmeside
www.blackanddecker.dk samt
www.2helpU.com
Garanti
Black & Decker garanterer, at produktet
er fri for materielle skader og/eller
fabrikationsfejl ved levering til kunden.
Garantien er et tillæg til konsumentens
lovlige rettigheder og påvirker ikke disse.
Garantien gælder indenfor
medlemsstaterne af den Europæiske Union
og i det Europæiske Frihandelsområde.
V
230
AC
t 16
Kevin Hewitt
Storbritannien
1-3-2005
Hvis et Black & Decker produkt går i
stykker på grund af materiel skade og/
eller fabrikationsfejl eller på anden måde
ikke fungerer i overensstemmelse med
specifikationen, inden for 24 måneder fra
købsdatoen, påtager Black & Decker sig
at reparere eller ombytte produktet med
mindst muligt besvær for kunden.
Garantien gælder ikke for fejl og
mangler, der er sket i forbindelse med:
normal slitage
uheldige følger efter unormal
anvendelse af værktøjet
overbelastning, hærværk eller
overdrevent intensivt brug af
værktøjet
ulykkeshændelse
Garantien gælder ikke hvis reparationer
er udført af nogen anden end et
autoriseret Black & Decker værksted.
For at udnytte garantien skal produktet
og købskvitteringen indleveres til
forhandleren eller til et autoriseret
værksted, senest 2 måneder efter at
fejlen opdages. For information om
nærmeste autoriserede værksted:
kontakt det lokale Black & Decker kontor
på den adresse som er opgivet i
brugsanvisningen. Liste over alle
autoriserede Black & Decker
serviceværksteder samt servicevilkår er
tilgængelig på internettet, på adressen
www.2helpU.com
Gå venligst ind på vores website
www.blackanddecker.dk for at
registrere dit nye produkt og for at blive
holdt ajour om nye produkter og
specialtilbud. Der findes yderligere
oplysninger om mærket Black & Decker
og vores produktsortiment på adressen
www.blackanddecker.dk
DANSK
47

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading