Download Print this page

Black & Decker Dustbuster Series Manual page 43

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
V6090C
Spenning
V 6,0
Batteritype
NiCd
Vekt
kg 1,0
Lader
Spenning
Ladetid, ca
CE-sikkerhetserklæring
V2401/V2405/V2405B/V3605/V3605G/
V4899/V4890C/V4890CN/V6090C
Black & Decker erklærer at disse
verktøyer er konstruert i henhold til:
89/336/EØF, 73/23/EØF, EN 55014,
EN60335, EN 61000
Adm. dir. for forbrukerteknikk
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
Reservdeler / reparasjoner
Reservdeler kan kjøpes hos autoriserte
Black & Decker serviceverksteder, som
også gir kostnadsoverslag og reparerer
våre produkter.
Oversikt over våre autoriserte
serviceverksteder finnes på Internet, vår
hjemmeside www.blackanddecker.no
samt www.2helpU.com
Garanti
Black & Decker garanterer at produktet
ikke har material- og/eller fabrikasjonsfeil
ved levering til kunde. Garantien er
i tillegg til kundens lovlige rettigheter og
påvirker ikke disse. Garantien gjelder
innen medlemsstatene i den Europeiske
Unionen og i det Europeiske
Frihandelsområdet.
Hvis et Black & Decker produkt går i
stykker på grunn av material- og/eller
fabrikasjonsfeil eller har mangler i forhold
til spesifikasjonene, innen 24 måneder
fra kjøpet, påtar Black & Decker seg å
reparere eller bytte ut produktet med
minst mulig vanskelighet for kunden.
V
230
AC
timer 16
Kevin Hewitt
Storbritannia
1-3-2005
Garantien gjelder ikke for feil som
kommer av:
normal slittasje
feilaktig bruk eller vedlikehold
(mislighold)
at produktet har blitt skadet av
fremmede gjenstander, emner eller
ved et uhell
Det gjøres oppmerksom på at produktet
ikke er beregnet på industriell/
profesjonell/yrkesmessig bruk, men til
hus- og hjemmebruk.
Garantien gjelder ikke om reparasjoner
har blitt utført av noen andre enn et
autorisert Black & Decker serviceverksted.
For å ta garantien i bruk skal produktet og
kjøpekvittering leveres til forhandleren
eller til et autorisert serviceverksted
senest 2 måneder etter at feilen har blitt
oppdaget. For informasjon om nærmeste
autoriserte serviceverksted; kontakt det
lokale Black & Decker kontoret på den
adressen som er angitt i bruksanvisningen.
En oversikt over alle autoriserte
serviceverksteder samt servicevilkår
finnes også tilgjengelig på Internet,
adresse: www.2helpU.com
Vennligst stikk innom våre nettsider på
www.blackanddecker.no for å
registrere ditt nye Black & Decker-produkt
og for å holde deg oppdatert om nye
produkter og spesialtilbud. Du finner mer
informasjon om Black & Decker og
produktutvalget vårt på
www.blackanddecker.no
NORSK
43

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading