Eg-Verklaring Van Overeenstemming - Black & Decker Dustbuster Series Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Plaats de accu in een geschikte
verpakking, zodat de contacten niet
kunnen worden kortgesloten.
Breng de accu naar uw handelaar of
naar een plaatselijk
verwerkingscentrum voor klein
chemisch afval.
Waarschuwing! Eenmaal verwijderd
kan de accu niet worden teruggeplaatst.
Technische gegevens
V2401
V2405
Spanning
V 2,4
Accutype
NiCd/NiMH NiCd/NiMH
Gewicht
kg 0,9
V1999
Spanning
V 2,4
Accutype
NiCd
Gewicht
kg 0,9
V6090
Spanning
V 6,0
Accutype
NiCd
Gewicht
kg 1,0
Oplader
Netspanning
Gemiddelde oplaadtijd
EG-verklaring van
overeenstemming
V2401/V2405/V2405B/V3605/V3605G/
V4899/V4890C/V4890CN/V6090C
Black & Decker verklaart dat deze
machines in overeenstemming zijn met:
89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 55014,
EN60335, EN 61000
Director of Consumer Engineering
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
V3601
V3605
3,6
0,9
V4899
V4890C
V4890CN
4,8
NiCd/NiMH
0,9
V
230
AC
h 16
Kevin Hewitt
Verenigd Koninkrijk
1-3-2005
NEDERLANDS
Garantie
Black & Decker heeft vertrouwen in zijn
producten en biedt een uitstekende
garantie. Deze garantiebepalingen
vormen een aanvulling op uw wettelijke
rechten en beperken deze niet.
De garantie geldt in de lidstaten van de
Europese Unie en de Europese
Vrijhandelsassociatie.
Mocht uw Black & Decker product binnen
24 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal-
of constructiefouten, dan garanderen wij
de kosteloze vervanging van defecte
onderdelen, de reparatie van het product
of de vervanging van het product, tenzij:
Het product is gebruikt voor
handelsdoeleinden, professionele
toepassingen of verhuurdoeleinden;
Het product onoordeelkundig is
gebruikt;
Het product is beschadigd door
invloeden van buitenaf of door een
ongeval;
Reparaties zijn uitgevoerd door
anderen dan onze servicecentra of
Black & Decker personeel.
Om een beroep op de garantie te doen,
dient u een aankoopbewijs te overhandigen
aan de verkoper of een van onze
servicecentra. U kunt het adres van het
dichtstbijzijnde servicecentrum opvragen
via de adressen op de achterzijde van
deze handleiding. U kunt ook een lijst van
onze servicecentra en meer informatie
m.b.t. onze klantenservice vinden op het
volgende Internet-adres:
www.2helpU.com
Meld u aan op onze website
www.blackanddecker.nl om te
worden geïnformeerd over nieuwe
producten en speciale aanbiedingen.
Verdere informatie over het merk
Black & Decker en onze producten vindt u
op www.blackanddecker.nl
25

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading