Download Print this page

Black & Decker Dustbuster Series Manual page 50

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SUOMI
Varoitus! Älä koskaan käytä laitetta
ilman suodattimia. Paras imurointitulos
saadaan ainoastaan silloin,
kun suodattimet ovat kuivia ja
pölynkeräysastia on tyhjä.
Suodattimien vaihtaminen
Suodattimet tulee vaihtaa 6 - 9 kuukauden
välein tai jos ne ovat kuluneet tai
vaurioituneet. Uusia suodattimia myyvät
Black & Decker -tuotteiden jälleenmyyjät
(tuotenumero VF30).
Poista suodattimet yllä kuvatulla
tavalla.
Asenna uudet suodattimet yllä
kuvatulla tavalla.
Ympäristö
Erillinen keräys. Tätä tuotetta
ei saa hävittää normaalin
kotitalousjätteen kanssa.
Kun Black & Decker -koneesi on käytetty
loppuun, älä hävitä sitä kotitalousjätteen
mukana. Tämä tuote on kerättävä erikseen.
Käytettyjen tuotteiden ja
pakkausten erillinen keräys
mahdollistaa materiaalien
kierrätyksen ja uudelleenkäytön.
Kierrätettyjen materiaalien
uudelleenkäyttö auttaa
ehkäisemään ympäristön
saastumisen ja vähentää raaka-
aineiden kysyntää.
Paikallisten säännösten mukaisesti on
mahdollista viedä kotitalouksien
sähkölaitteet kuntien kaatopaikoille tai
jättää ne vähittäismyyjälle ostettaessa
uusi tuote.
Black & Decker tarjoaa mahdollisuuden
Black & Decker –tuotteiden keräykseen
ja kierrätykseen sen jälkeen, kun ne on
poistettu käytöstä. Jotta voisit hyötyä
tästä palvelusta, palauta laitteesi
johonkin valtuutettuun huoltoliikkeeseen,
joka kerää laitteet meidän puolestamme.
50
Voit tarkistaa lähimmän valtuutetun
huoltoliikkeen sijainnin ottamalla
yhteyden Black & Deckerin toimistoon,
joka sijaitsee tässä käsikirjassa
annetussa osoitteessa.
Lista valtuutetuista Black & Decker -
huoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset
tiedot korjauspalvelustamme ovat
vaihtoehtoisesti saatavilla Internetissä,
osoitteessa www.2helpU.com
Akku (kuva G & H)
NiCd/NiMH
Vie loppuunkäytetyt akut niille
tarkoitettuun keräyspaikkaan tai -astiaan.
Varoitus! Kytke laite irti pistorasiasta
ennen akun poistamista.
Tyhjennä akku käyttämällä konetta,
kunnes moottori pysähtyy.
Irrota pölynkeräysastia (3).
Käytä tasapäistä ruuvitalttaa ja
työnnä akun kantta (12) laturin
liittimen (9) liittimen yläpuolella
olevaan pykälään niin, että se
voidaan irrottaa.
Ota ote akkukotelosta ja vedä akku
ulos laitteesta.
Laita akku sopivaan pakkaukseen
siten, etteivät navat pääse
oikosulkuun.
Voit viedä akun niille tarkoitettuun
keräysastiaan tai paikalliseen
kierrätyskeskukseen.
Varoitus! Kun akku on irrotettu, sitä ei
voida enää laittaa takaisin.
Tekniset tiedot
V2401
V2405
Jännite
V 2,4
Akun tyyppi
NiCd/NiMH NiCd/NiMH
Paino
kg 0,9
V1999
Jännite
V 2,4
Akun tyyppi
NiCd
Paino
kg 0,9
V3601
V3605
3,6
0,9
V4899
V4890C
V4890CN
4,8
NiCd/NiMH
0,9

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading