Download Print this page

Black & Decker Dustbuster Series Manual page 42

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
NORSK
Nye filtre kan skaffes hos din
Black & Decker-forhandler (kat.-nr. VF30).
Fjern filtrene som beskrevet ovenfor.
Monter de nye filtrene som
beskrevet ovenfor.
Miljø
Kildesortering. Dette produktet
må ikke kastes i det vanlige
husholdningsavfallet.
Hvis du finner ut at Black & Decker-
produktet ditt må skiftes ut, eller hvis du
ikke lenger har bruk for det, må du unnlate
å kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at dette
produktet gjøres tilgjengelig for
kildesortering.
Kildesortering av brukte produkter
og emballasje gjør det mulig å
resirkulere materialer og bruke
dem igjen. Gjenbruk av
resirkulerte materialer bidrar til
å forhindre forsøpling av miljøet
og reduserer behovet for
råmaterialer.
Lokale regelverk kan legge tilrette for
kildesortering av elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale deponier
eller gjennom forhandleren når du kjøper
et nytt produkt.
Black & Decker har tilrettelagt for innsamling
og resirkulering av Black & Decker-produkter
etter at de har utspilt sin rolle. Ønsker du å
benytte deg av denne tjenesten, returnerer
du produktet ditt til et autorisert
serviceverksted, som tar det imot og
formidler det videre.
Du kan få adressen til ditt nærmeste
autoriserte serviceverksted ved å kontakte
ditt lokale Black & Decker-kontor på
adressen oppgitt i denne håndboken.
42
Du kan også finne en komplett liste over
autoriserte Black & Decker-
serviceverksteder og utfyllende
informasjon om vår etter salg-service og
kontaktnumre på Internett på følgende
adresse: www.2helpU.com
Batteri (fig. G & H)
NiCd/NiMH
Beskytt miljøet ved å avhende brukte
batterier i samsvar med lokale
bestemmelser.
Advarsel! Koble apparatet fra
strømforsyningen før du tar ut batteriet.
Du bør lade ut batteriet ved å kjøre
apparatet helt til motoren stopper.
Fjern støvoppsamleren (3).
Bruk en flat skrutrekker og skyv
batteridekselet (12) inn ved sporet
over ladekontakten (9), så det løsner
og kan tas av.
Ta tak i batterihuset og trekk
batteriet ut av apparatet.
Legg batteriet i egnet innpakning for
å sikre at kontaktene ikke kan
kortsluttes.
Ta med batteriet til forhandleren
eller den lokale
resirkuleringsstasjonen.
Advarsel! Når batteriet først er fjernet,
kan det ikke settes på igjen.
Tekniske data
V2401
V2405
Spenning
V 2,4
Batteritype
NiCd/NiMH NiCd/NiMH
Vekt
kg 0,9
V1999
Spenning
V 2,4
Batteritype
NiCd
Vekt
kg 0,9
V3601
V3605
3,6
0,9
V4899
V4890C
V4890CN
4,8
NiCd/NiMH
0,9

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading