Download Print this page

Beskyttelse Af Miljøet - Black & Decker Dustbuster Series Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
DANSK
Udskiftning af filtrene
Filtrene skal udskiftes hver sjette til
niende måned, samt hvis de er slidte
eller beskadigede. Udskiftningsfiltre fås
hos din Black & Decker-forhandler
(katalognummer VF30).
Afmontér de gamle filtre som
beskrevet ovenfor.
Montér de nye filtre som beskrevet
ovenfor.
Beskyttelse af miljøet
Separat indsamling.
Dette produkt må ikke
bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Hvis du en dag skal udskifte dit
Black & Decker produkt, eller hvis du ikke
skal bruge det længere, må du ikke
bortskaffe det sammen med
husholdningsaffald. Dette produkt skal
være tilgængeligt for separat indsamling.
Separat indsamling af brugte
produkter og emballage gør det
muligt at genbruge materialer.
Genbrugte materialer forebygger
miljøforurening og nedbringer
behovet for råstoffer.
Lokale regler kan give mulighed for
separat indsamling af elektriske
husholdningsprodukter på kommunale
lossepladser eller hos den forhandler,
som du købte produktet af.
Black & Decker har en facilitet til
indsamling og genbrug af Black & Decker-
produkter, når deres levetid er slut.
Få fordelen ved denne service ved at
returnere produktet til en autoriseret
tekniker, der samler værktøj sammen på
vores vegne.
Du kan få oplyst den nærmeste
autoriserede tekniker ved at kontakte det
lokale Black & Decker-kontor på den
adresse, der er angivet i denne
brugsanvisning.
46
Alternativt findes der en liste over
autoriserede Black & Decker-teknikere og
oplysninger om vores eftersalgsservice
og kontaktpersoner på Internettet på
adressen: www.2helpU.com
Batteri (fig. G & H)
NiCd/NiMH
Hvis du selv ønsker at bortskaffe
produktet, skal batteriet afmonteres som
beskrevet herunder og bortskaffes i
overensstemmelse med gældende
miljøbestemmelser.
Advarsel! Afbryd strømforsyningen til
apparatet, før batteriet fjernes.
Det anbefales at aflade batteriet ved
at lade det køre, til motoren standser.
Fjern støvbeholderen (3).
Ved hjælp af den flade skruetrækker
skubbes batteridækslet (12) ind ved
hakket over opladerens kontakt (9),
så det løsnes og kan fjernes.
Tag fat om batterikassen for at
trække batteriet ud af apparatet.
Læg batteriet i en dertil egnet
emballage for at undgå, at polerne
kortsluttes.
Bring batteriet til din forhandler eller
en lokal genbrugscentral.
Advarsel! Når batteriet er taget ud, kan
det ikke monteres igen.
Tekniske data
V2401
V2405
Spænding
V 2,4
Batteritype
NiCd/NiMH NiCd/NiMH
Vægt
kg 0,9
V1999
Spænding
V 2,4
Batteritype
NiCd
Vægt
kg 0,9
V3601
V3605
3,6
0,9
V4899
V4890C
V4890CN
4,8
NiCd/NiMH
0,9

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading