Download  Print this page

Suomi - Black & Decker Dustbuster Series Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

SUOMI

Käyttötarkoitus
Black & Deckerin Dustbuster
pidettävä imuri on suunniteltu kevyeen
imurointiin.
Kone on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön.
Turvallisuusohjeet
Varoitus! Akkukäyttöisiä koneita
käytettäessä on aina noudatettava
mm. seuraavia turvallisuusohjeita,
jotta tulipalojen, akkuvuotojen,
henkilövahinkojen ja
materiaalivaurioiden riski olisi
mahdollisimman pieni.
Lue käyttöohje huolellisesti ennen
koneen käyttöönottoa.
Koneen käyttötarkoitus kuvataan
tässä käyttöohjeessa. Käytä konetta
ainoastaan sellaiseen työhön, johon
se on tarkoitettu, ja käytä vain
käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa
suositeltuja tarvikkeita ja
lisälaitteita. Ohjeesta poikkeava
käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden.
Säilytä käyttöohje kaikkien koneen
käyttäjien ulottuvilla.
Laitteen käyttäminen
Älä käytä laitetta nesteiden
imuroimiseen. Älä imuroi materiaaleja,
jotka saattavat syttyä palamaan.
Älä käytä laitetta veden lähellä.
Älä upota laitetta veteen.
Älä koskaan irrota laturia
virtalähteestä vetämällä laturin
johdosta. Suojaa laturi kuumuudelta,
öljyltä ja teräviltä reunoilta.
Käytön jälkeen
Irrota laturi virtalähteestä ennen
puhdistamista.
Säilytä laitetta kuivassa paikassa,
kun se ei ole käytössä.
Varmista, että lapset eivät pääse
käsiksi laitteisiin.
Tarkastus ja korjaukset
Tarkista ennen käyttöä, ettei laitteessa
ole vaurioita tai viallisia osia.
48
®
kädessä
Akut ja laturi
Sähköturvallisuus
Laturi on suunniteltu tietylle jännitteelle.
Tarkista aina ennen laitteen käyttöä,
että verkkojännite vastaa arvokilvessä
ilmoitettua jännitettä. Älä koskaan yritä
vaihtaa laturia normaaliin
verkkovirtapistokkeeseen.
Laturin symbolit
Tarkista, ettei laitteessa ole
murtuneita osia, vaurioituneita
kytkimiä tai muita seikkoja, jotka
saattavat vaikuttaa sen toimintaan.
Älä käytä laitetta, jos jokin sen
osista on viallinen.
Viallinen osa tulee korjata tai vaihtaa
valtuutetussa Black & Deckerin
huoltoliikkeessä.
Tarkista laturin johto säännöllisesti
vaurioiden varalta. Vaihda laturi,
jos sen johto on vaurioitunut tai
viallinen.
Älä koskaan yritä irrottaa tai vaihtaa
sellaisia osia, joita ei ole määritelty
tässä oppaassa.
Älä koskaan yritä avata akkua.
Älä altista akkua vedelle.
Älä polta akkuja.
Älä altista laturia vedelle.
Älä avaa laturia.
Laturi on kaksoiseristetty; siksi
erillistä maadoitusta ei tarvita.
Erotusmuuntaja on vian
sattuessa turvallinen. Virtalähde
on erotettu sähköisesti
muuntajan ulostulosta.
Laturin virta katkeaa
automaattisesti, jos ympäristön
lämpötila nousee liikaa. Tällöin
laturi ei toimi. Laite on
irrotettava verkkovirrasta ja
vietävä valtuutettuun
huoltokeskukseen korjattavaksi.
Laturi on tarkoitettu vain
sisäkäyttöön.

Advertisement

Table of Contents
loading