Download Print this page

Rengjøring Og Vedlikehold - Black & Decker Dustbuster Series Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Funksjoner (fig. A)
1. Strømbryter
2. Utløserknapp
3. Støvoppsamler
4. Hengesløyfe
Fig. A
5. Radiatormunnstykke (V2401/V2405/
V2405B/V3605/V3605G/V4899/
V4890C/V4890CN/V6090C)
6. Børstemunnstykke (V2401/V2405/
V2405B/V3605/V3605G/V4899/
V4890C/V4890CN/V6090C)
Montering
V2401/V2405/V2405B/V3605/V3605G/
V4899/V4890C/V4890CN/V6090C –
Montering av tilbehøret (fig. A & B)
Disse modellene er utstyrt med følgende
tilbehør:
- et smalt munnstykke (5) for trange
steder
- en børste (6) for møbler og trapper
Montering av tilbehøret:
Ta tilbehøret av apparatet.
Sett inn ønsket tilbehør foran på
redskapet.
Du kan sette på annet tilbehør ved å
klikke det inn på tilbehørholderen.
Slik fester du på igjen begge tilbehørene:
Skyv radiatormunnstykket inn i
børsten.
Skyv tilbehøret ned til det klikker på
plass.
Bruk
Apparatet kan lades på et bord eller
mens det henger på veggkroken som
fulgte med.
Før du bruker apparatet for første gang,
må du lade batteriet i minst 16 timer.
Apparatet skal alltid stå i laderen nå
det ikke er i bruk.
Lading av batteriet (fig. A)
Kontroller at apparatet er slått av.
Batteriet blir ikke ladet når
strømbryteren er i på-stilling.
Sett ladestøpslet (8) i kontakten (9)
på baksiden av apparatet.
Koble laderen (7) til stikkontakten.
La apparatet lades opp i minst
16 timer.
Mens ladingen pågår kan laderen bli
varm. Dette er normalt og betyr ikke at
noe er feil. Apparatet kan stå koplet til
laderen så lenge du ønsker.
Advarsel! Ikke lad opp batteriet ved
omgivelsestemperaturer under 4° C eller
over 40° C.
Start og stopp (fig. D)
For å slå på apparatet skyver du
strømbryteren (1) fremover.
For å slå av apparatet skyver du
strømbryteren bakover.
Rengjøring og vedlikehold
Advarsel! Rengjør filtrene jevnlig.
Rengjøring av støvoppsamler og
filtre (fig. E & F)
Filtrene kan brukes mange ganger, og må
rengjøres jevnlig.
Trykk utløserknappen (2) og ta av
støvoppsamleren (3).
Tøm støvoppsamleren.
Ta av filtrene (10 & 11) ved å dreie
dem med klokken.
Vask filtrene i varmt såpevann.
Støvoppsamleren kan også vaskes,
om nødvendig. Apparatet må ikke
dyppes i vann.
Sørg for at støvoppsamleren og
filtrene er tørre.
Sett på filtrene igjen (10 & 11) ved å
dreie dem mot klokken til de låses på
plass.
Sett støvoppsamleren på apparatet
igjen. Sørg for at støvoppsamleren
klikker på plass.
Advarsel! Du må aldri bruke apparatet
uten filtrene. Optimal støvsuging oppnås
bare med rene filtre og tom støvoppsamler.
Bytte filtre
Filtrene må byttes etter 6 til 9 måneder,
og alltid når de er slitt eller skadet.
NORSK
41

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading