Download Table of Contents Print this page

Umiestnenie/Uvedenie Do Prevádzky; Montáž Na Stenu; Indikácie Na Displeji - Silvercrest SSE 4.5 A1 Operating Instructions Manual

Automatic soap dispenser

Advertisement

Table of Contents
Umiestnenie/uvedenie do prevádzky
1) Prístroj postavte na rovný a stabilný podklad.
2) Otvorte veko
3) Vyberte zátku
4) Naplňte tekuté mydlo do zásobníka na mydlo.
UPOZORNENIE
Pri plnení dávajte pozor na označenie Max, ktoré uvidíte, keď pozeráte
do zásobníka na mydlo. Nikdy nenapĺňajte viac mydla ako po ozna-
čenie Max! Inak prístroj pretečie.
Naplňte minimálne 150 ml mydla, inak bliká indikácia „Stav naplne-
nia"
5) Nasaďte zátku
Prístroj je teraz pripravený na prevádzku.
Montáž na stenu
1) Na stene označte cez otvory v nástennom držiaku
vyvŕtaných dier.
2) Pred vŕtaním si overte, či v stene za značkami nie sú žiadne elektrické alebo
vodovodné vedenia.
3) Vrtákom s priemerom 5 mm vyvŕtajte označené diery a zastrčte do nich
dodané hmoždinky.
4) Nástenný držiak
5) Zaveste dávkovač mydla na nástenný držiak
hákoch.
Indikácie na displeji
Indikácia „Množstvo mydla"
na jednu dávku.
Indikácia „Stav naplnenia"
na mydlo. Čim je zobrazených menej prúžkov, tým menej mydla sa nachádza
v zásobníku na mydlo. Ak je stav naplnenia na jednom prúžku, bliká indikácia
„Stav naplnenia"
46 
SK
.
z plniaceho otvoru
.
do plniaceho otvoru a zatvorte veko
upevnite pomocou skrutiek.
ukazuje, aké množstvo mydla bude dávkované
ukazuje, koľko mydla sa ešte nachádza v zásobníku
. Doplňte mydlo.
.
.
správnu vzdialenosť
tak, aby pevne držal na
SSE 4.5 A1

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents