Download Table of Contents Print this page

Úvod; Používanie V Súlade S Určením; Rozsah Dodávky - Silvercrest SSE 4.5 A1 Operating Instructions Manual

Automatic soap dispenser

Advertisement

Table of Contents
SENZOROVÝ DÁVKOVAČ MYDLA
Úvod
Srdečne vám gratulujeme ku kúpe vášho nového prístroja.
Touto kúpou ste sa rozhodli pre výrobok vysokej kvality. Návod na obsluhu je
súčasťou tohto výrobku. Obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti,
používania a likvidácie. Pred používaním výrobku sa oboznámte so všetkými
pokynmi na obsluhu a bezpečnostnými upozorneniami. Výrobok používajte iba
podľa popisu a v uvedených oblastiach použitia. Pri postúpení výrobku tretej
osobe odovzdajte spolu s ním aj všetky podklady.
Používanie v súlade s určením
Tento prístroj slúži výlučne na dávkovanie tekutého mydla/čistiacich prostriedkov/
dezinfekčného gélu. Tento prístroj je určený výlučne na používanie v domácnosti.
Nepoužívajte ho komerčne.
Rozsah dodávky
senzorový dávkovač mydla
3 batérie, typu mignon, AA, LR6
2 skrutky
2 hmoždinky
návod na obsluhu
42 
SK
SSE 4.5 A1

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents