Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SSE 6 D1 Operation And Safety Notes

Automatic soap dispenser
Hide thumbs Also See for SSE 6 D1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 5

Quick Links

AUTOMATIC SOAP DISPENSER SSE 6 D1
AUTOMATIC SOAP DISPENSER
Operation and safety notes
DOZIRNIK MILA S SENZORJEM
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
SENZOROVÝ DÁVKOVAČ
MYDLA
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
IAN 316055_1904
ÉRZÉKELŐS SZAPPANADAGOLÓ
Kezelési és biztonsági utalások
DÁVKOVAČ MÝDLA SE SENZOREM
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
SENSOR-SEIFENSPENDER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SSE 6 D1

 • Page 1 AUTOMATIC SOAP DISPENSER SSE 6 D1 AUTOMATIC SOAP DISPENSER ÉRZÉKELŐS SZAPPANADAGOLÓ Operation and safety notes Kezelési és biztonsági utalások DOZIRNIK MILA S SENZORJEM DÁVKOVAČ MÝDLA SE SENZOREM Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny SENZOROVÝ DÁVKOVAČ...
 • Page 2 Operation and safety notes Page Kezelési és biztonsági utalások Oldal Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Stran Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Strana Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny Strana DE / AT / CH Bedienungs- und Sicherheitshinweise Seite...
 • Page 5: Table Of Contents

  Introduction ......................Page 6 Intended use ........................Page 6 Description of parts ......................Page 6 Technical data ........................ Page 6 Included items ........................ Page 6 Safety ..........................Page 6 Safety instructions for batteries / rechargeable batteries ..........Page 8 Before first use .......................
 • Page 6: Introduction

  Automatic Soap Dispenser Fig. B: “Soap quantity” indicator “Fill level” indicator Introduction “Battery” indicator We congratulate you on the purchase of your Technical data new product. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product.
 • Page 7 Never allow children to play supervision or instruction unsupervised with the pack- concerning use of the product aging material. There is a in a safe way and understand danger of suffocation from the hazards involved. Children the packaging material. Chil- shall not play with the prod- dren frequently underestimate uct.
 • Page 8: Safety Instructions For Batteries / Rechargeable Batteries

  Only intended for Risk of leakage of use indoors. batteries / rechargeable batteries Avoid extreme environmental Safety instructions conditions and temperatures, for batteries / which could affect batteries / rechargeable rechargeable batteries, e.g. batteries radiators / direct sunlight. If batteries / rechargeable DANGER TO LIFE! Keep batteries have leaked, avoid batteries / rechargeable bat-...
 • Page 9: Before First Use

  Only use the same type of Before first use batteries / rechargeable bat- Note: Remove all packaging materials from teries. Do not mix used and the product. new batteries / rechargeable batteries. Operation Remove batteries / recharge- Inserting/replacing the able batteries if the product batteries will not be used for a longer period.
 • Page 10: Setup / First Use

  Setup / First use been inserted. If only one bar remains you should replace the batteries soon. P lace the product on a suitable, level surface. Using the product O pen the lid P ull the plug from the soap refill opening S et the quantity of soap you want dis- P our liquid soap into the soap tank.
 • Page 11: Cleaning And Maintenance

  Cleaning and maintenance numbers (b) with following mean- ing: 1–7: plastics / 20–22: paper The LED cannot be replaced. and fibreboard / 80–98: compos- T urn off the product by pressing the “-” ite materials. button repeatedly until “OFF” appears in the display The product and packaging mate- W ipe the product with a damp cloth.
 • Page 12: Warranty

  Warranty claim procedure for heavy metals are as follows: Cd = cad- mium, Hg = mercury, Pb = lead. That is why you should dispose of used batteries / re- To ensure quick processing of your case, chargeable batteries at a local collection please observe the following instructions: point.
 • Page 13 Bevezető ........................Oldal 14 Rendeltetésszerű használat ..................Oldal 14 Alkatrészleírás .......................Oldal 14 Műszaki adatok ......................Oldal 14 A csomag tartalma ......................Oldal 14 Biztonság ........................Oldal 14 Az elemekre / akkukra vonatkozó biztonsági tudnivalók ...........Oldal 16 Az első üzembe helyezés előtt ...............Oldal 17 Használat ........................Oldal 17 Az elemek behelyezése / cseréje .................Oldal 17 Beállítás / üzembe helyezés ..................Oldal 18 Kijelző...
 • Page 14: Bevezető

  Érzékelős szappanadagoló +-gomb — -gomb Bevezető B ábra: adagolási mennyiség jelző Gratulálunk új termékének vásárlása alkal- töltöttségi szint jelző mából. Ezzel a döntésével vállalatunk értékes elem állapot jelző terméke mellett döntött. A használati utasítás ezen termék része. A biztonságra, a haszná- Műszaki adatok latára és a megsemmisítésre vonatkozó...
 • Page 15 vagy szellemi képességgel élő vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek csak ÉLET- ÉS BALESETVE- felügyelet mellett, illetve a SZÉLY KISGYERMEKEK termék biztonságos haszná- ÉS GYERMEKEK SZÁ- latára vonatkozó felvilágosí- MÁRA! Soha ne hagyja a tás és a lehetséges veszélyek gyerekeket felügyelet nélkül megértése után használhatják.
 • Page 16: Az Elemekre / Akkukra Vonatkozó Biztonsági Tudnivalók

  Csak folyékony szappannal Soha ne dobja az elemeket / töltse meg a terméket. akkukat tűzbe vagy vízbe. Ne tegye ki az elemeket / akkukat mechanikai terhe- merítse a terméket vízbe. Ellenkező esetben a termék lésnek! megsérülhet. Az elemekre / akkukra Kizárólag beltéri kifolyásának kockázata üzemeltetésre...
 • Page 17: Az Első Üzembe Helyezés Előtt

  Az elem / akku kifolyása Az első üzembe helyezés előtt esetén távolítsa el azt azon- nal a termékből a sérülések Tudnivaló: Távolítsa el az összes csoma- elkerülése érdekében. golóanyagot a termékről. Csak azonos típusú eleme- ket / akkukat használjon! Használat Ne használjon együtt régi Az elemek behelyezése/ és új elemeket / akkukat!
 • Page 18: Beállítás / Üzembe Helyezés

  Beállítás / üzembe Megjegyzés: Töltsön addig szappant helyezés a szappantartályba, amíg a jelző abba- hagyja a villogást. H elyezze a terméket megfelelő felületre. A z elem állapot jelző a behelyezett N yissa ki a fedelet elemek töltöttségi állapotát jelzi. Ha csak H úzza ki a szappantöltő...
 • Page 19: Tisztítás És Karbantartás

  Mentesítés A termék elkezdi a szappanadagolást és 30 másodperc után leáll. Megjegyzés: Ha a terméket több na- A csomagolás környezetbarát anyagokból pig nem használta, előfordulhat, hogy készült, amelyeket a helyi újrahasznosító he- többször egymás után aktiválnia kell a lyeken adhat le ártalmatlanítás céljából. szappanadagolót, mielőtt a szappant újra kiadja.
 • Page 20: Garancia

  Környezeti károk az elemek / a termékrészekre, melyek normál kopásnak akkuk hibás megsemmisí- vannak kitéve és ezért fogyóeszköznek tekint- tése következtében! hetők (pl. elemek), vagy a törékeny részekre sérülésére, pl. kapcsolók, akkuk, vagy üveg- Az elemeket / akkukat nem szabad a házi- ből készült részek.
 • Page 21 Uvod ..........................Stran 22 Predvidena uporaba ......................Stran 22 Opis delov ........................Stran 22 Tehnični podatki ......................Stran 22 Obseg dobave .......................Stran 22 Varnost .........................Stran 22 Varnostni napotki za baterije / akumulatorje ...............Stran 24 Pred začetkom obratovanja ..............Stran 25 Uporaba ........................Stran 25 Vstavljanje / zamenjava baterij ..................Stran 25 Postavitev / Začetek uporabe ..................Stran 26 Prikazi na zaslonu ......................Stran 26 Uporaba izdelka ......................Stran 26...
 • Page 22: Uvod

  Dozirnik mila s senzorjem Sl. B: Prikaz dozirane količine Prikaz stanja napolnjenosti Uvod Prikaz stanja baterije Iskrene čestitke ob nakupu vašega novega Tehnični podatki izdelka. Odločili ste se za zelo kakovosten izdelek. To navodilo za uporabo je sestavni del tega izdelka. Vsebuje pomembna navo- Baterije: 4 x 1,5 V (enosmerni...
 • Page 23 puščajte brez nadzora. katerih lahko pride med Obstaja nevarnost zadušitve uporabo. Otroci se ne smejo z embalažnim materialom. igrati z izdelkom. Otroci ne Otroci pogosto podcenju- smejo brez nadzora izvajati jejo nevarnosti. Otrok ne čiščenja in vzdrževanja. pustite v bližino embalaž- Izdelka ne uporabljajte, če je nega materiala.
 • Page 24: Varnostni Napotki Za Baterije / Akumulatorje

  bi lahko vplivale na baterije / Varnostni napotki za baterije / akumulatorje, npr. na radia- akumulatorje torju / neposredni sončni svetlobi. SMRTNA NEVARNOST! Če baterije / akumulatorji iztečejo, preprečite stik ke- Baterije / akumulatorje shra- mikalij s kožo, z očmi in s njujte zunaj dosega otrok.
 • Page 25: Pred Začetkom Obratovanja

  Baterije / akumulatorje od- Uporaba stranite, kadar izdelka dlje Vstavljanje/zamenjava časa ne uporabljate. baterij Tveganje poškodb izdelka Previdno! Poškodba izdelka! Napotek: Pri vstavljanju baterij vedno upo- Uporabljajte izključno nave- števajte polarnost, navedeno na predalčku deni tip baterije / akumula- za baterije Napotek: Vedno uporabljajte baterije tipa torja! mikro AAA, LR03.
 • Page 26: Postavitev / Začetek Uporabe

  Postavitev / Začetek P rikaz stanja baterije prikazuje stanje uporabe napolnjenosti vstavljenih baterij. Če je prikazana le ena črtica, je treba kmalu I zdelek postavite na primerno ravno zamenjati baterije. podlago. O dprite pokrov Uporaba izdelka I zvlecite zamašek iz odprtine za dolivanje mila D olijte tekoče milo v posodo za milo.
 • Page 27: Čiščenje In Vzdrževanje

  Čiščenje in vzdrževanje papir in karton / 80–98: vezni materiali. Lučke LED ni mogoče zamenjati. I zdelek izklopite, tako da pritisnete tipko Izdelek in materiale embalaže je – tolikokrat, da se na zaslonu mogoče reciklirati; za lažjo obde- prikaže »OFF«. lavo odpadkov jih odstranite ločeno.
 • Page 28: Garancijski

  Garancijski Postopek pri uveljavljanju garancije Za zagotovitev hitre obdelave vašega primera vas prosimo, da sledite naslednjim napotkom: Prosimo, da za vsa vprašanja pripravite račun in številko izdelka (npr. IAN 123456_7890) kot dokazilo o nakupu. Številko izdelka najdete na identifikacijski ploščici, gravuri, naslovni strani v navodilih (spodaj levo) ali na nalepki na hrbtni ali spodnji strani.
 • Page 29: Garancijski List

  Pooblaščeni serviser: OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraβe 1 74167 Neckarsulm NEMČIJA Servisna telefonska številka: 00386 (0) 80 28 60 Garancijski list 1. S tem garancijskim listom OWIM GmbH potrdilo in dokazilo o nakupu ter dnevu izročitve blaga. & Co. KG, Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Nemčija jamčimo, da bo iz- 6.
 • Page 30 Úvod ..........................Strana 31 Použití ke stanovenému účelu..................Strana 31 Popis dílů ........................Strana 31 Technické údaje ......................Strana 31 Obsah dodávky ......................Strana 31 Bezpečnost ......................Strana 31 Bezpečnostní pokyny pro baterie a akumulátory ............. Strana 33 Před uvedením do provozu ..............
 • Page 31: Úvod

  Dávkovač mýdla se senzorem Obr. B: Ukazatel vydávaného množství Ukazatel naplnění Úvod Ukazatel stavu baterie Blahopřejeme Vám ke koupi nového výrobku. Technické údaje Rozhodli jste se pro kvalitní produkt. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsa- huje důležité pokyny pro bezpečnost, použití Baterie: 4 x 1,5 V (stejnosměrný...
 • Page 32 Nenechávejte děti nikdy sa- výrobku a chápou nebezpečí, motné s obalovým materiá- která z jeho používání vy- lem. Hrozí nebezpečí plývají. S výrobkem si děti udušení obalovým materiá- nesmí hrát. Děti nesmí bez lem. Děti nebezpečí často dohledu provádět čištění ani podceňují.
 • Page 33: Bezpečnostní Pokyny Pro Baterie A Akumulátory

  na topení anebo na slunci, Bezpečnostní pokyny pro baterie které mohou negativně a akumulátory ovlivnit funkci baterií nebo akumulátorů. NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ V případě vytečení baterií / ŽIVOTA! Uchovávejte ba- akumulátorů zabraňte kon- taktu chemikálií s pokožkou, terie a akumulátory mimo očima a sliznicemi! Omyjte dosah dětí.
 • Page 34: Před Uvedením Do Provozu

  Odstraňte baterie nebo Obsluha akumulátory při delším Vložení a výměna baterií nepoužívání z výrobku. Pozor! Poškození výrobku! Upozornění: Při vkládání baterií dbejte na Nebezpečí poškození správnou polaritu zobrazenou v přihrádce výrobku na baterie Upozornění: Používejte jen baterie typu Používejte jen udaný typ micro AAA, LR03.
 • Page 35: Zobrazení Na Displeji

  Upozornění: Při plnění dbejte na vidi- kapek je na ukazateli vydávaného množ- telnou značku „Max” na nádobce. Při pl- ství zobrazeno, tím více mýdla bude nění výrobku mýdlem nikdy značku „Max” vydáno. nepřekračujte. Jinak může výrobek pře- P održte Vaší ruku pod výstupem mýdla téct (viz obr.
 • Page 36: Řešení Problémů

  Řešení problémů V zájmu ochrany životního pro- středí vysloužilý výrobek nevyha- = Problém zujte do domovního odpadu, ale = Příčina předejte k odborné likvidaci. O = Odstranění sběrnách a jejich otevíracích hodi- nách se můžete informovat u pří- M ýdlo vystupuje z otvoru slušné...
 • Page 37: Postup V Případě Uplatňování Záruky

  Servis Pokud se do 3 let od data zakoupení tohoto výrobku vyskytne vada materiálu nebo výrobní vada, výrobek Vám – dle našeho rozhodnutí Servis Česká republika – bezplatně opravíme nebo vyměníme. Tato Tel.: 800 143 873 záruka zaniká, jestliže se výrobek poškodí, E-Mail: owim@lidl.cz neodborně...
 • Page 38 Úvod ..........................Strana 39 Používanie v súlade s určeným účelom ..............Strana 39 Popis častí ........................Strana 39 Technické údaje ......................Strana 39 Obsah dodávky ......................Strana 39 Bezpečnosť ......................Strana 39 Bezpečnostné upozornenia týkajúce sa batérií / akumu látorových batérií ..... Strana 41 Pred prvým uvedením do prevádzky ..........
 • Page 39: Úvod

  Senzorový dávkovač mydla Tlačidlo + Tlačidlo – Úvod Obr. B: Ukazovateľ vychádzajúceho množstva Blahoželáme Vám ku kúpe Vášho nového Ukazovateľ výšky hladiny výrobku. Rozhodli ste sa pre veľmi kvalitný Ukazovateľ stavu batérií výrobok. Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku. Obsahuje dôležité upozornenia Technické...
 • Page 40 psychickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnos- NEBEZPEČEN- ťami alebo s nedostatkom STVO OHROZENIA skúseností a vedomostí, ak ŽIVOTA A NEBEZPE- sú pod dozorom, alebo ak ČENSTVO ÚRAZU PRE boli poučené ohľadom bez- MALÉ I STARŠIE DETI! pečného používania výrobku, Nikdy nenechávajte deti bez a ak porozumeli nebezpe- dozoru s obalovým materiá- čenstvám spojeným s jeho...
 • Page 41: Bezpečnostné Upozornenia Týkajúce Sa Batérií / Akumu Látorových Batérií

  Batérie / akumulátorové Neponá- batérie nikdy nehádžte do rajte výrobok do vody. Inak ohňa alebo vody. hrozí poškodenie výrobku. Nevystavujte batérie / aku- Určené výhradne mulátorové batérie mecha- pre oblasť interiéru. nickej záťaži. Bezpečnostné Riziko vytečenia batérií / upozornenia akumulátorových batérií týkajúce sa batérií...
 • Page 42: Pred Prvým Uvedením Do Prevádzky

  akumulátorové batérie môžu Pred vložením vyčistite kon- pri kontakte s pokožkou spô- takty na batérii / akumuláto- sobiť poleptanie. V takom rovej batérii a v priečinku prípade preto noste vhodné pre batérie! ochranné rukavice. Vybité batérie / akumuláto- V prípade vytečenia batérií / rové...
 • Page 43: Umiestnenie / Uvedenie Do Prevádzky

  Zobrazenia displeja V ložte nové batérie v súlade s diagramom polarity priečinka pre batérie Z atvorte kryt priečinka pre batérie Poznámka: Zobrazenia displeja sú viditeľné tak, že ho nasadíte na priečinok pre ba- iba vtedy, keď je kryt otvorený. térie a zatočíte v smere hodinových U kazovateľ...
 • Page 44: Čistenie A Údržba

  M ydlo vychádza z otvoru pre Platí to aj vtedy, keď nastavené množstvo mydlo pomalšie ako zvyčajne ešte nebolo vydané. A k výrobok dlhší čas nechcete používať, alebo výrobok nefunguje. stláčajte tak často tlačidlo – , kým sa Batérie sú príliš slabé. na displeji objaví...
 • Page 45: Záruka

  likvidáciu. Informácie o zberných Ak sa v rámci 3 rokov od dátumu nákupu tohto miestach a ich otváracích hodinách výrobku vyskytne chyba materiálu alebo vý- získate na Vašej príslušnej správe. robná chyba, výrobok Vám bezplatne opra- víme alebo vymeníme – podľa nášho výberu. Defektné...
 • Page 46: Servis

  a kedy sa vyskytol, bezplatne odoslať na Vám oznámenú adresu servisného pracoviska. Servis Servis Slovensko Tel.: 0850 232001 E-pošta: owim@lidl.sk 46 SK...
 • Page 47 Einleitung ........................Seite 48 Bestimmungsgemäße Verwendung ................Seite 48 Teilebeschreibung ......................Seite 48 Technische Daten ......................Seite 48 Lieferumfang ........................Seite 48 Sicherheit ........................Seite 48 Sicherheitshinweise für Batterien / Akkus ..............Seite 50 Vor der ersten Inbetriebnahme .............. Seite 51 Bedienung .........................
 • Page 48: Einleitung

  Sensor-Seifenspender +-Taste –-Taste Einleitung Abb. B: Anzeige Ausgabemenge Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres Anzeige Füllstand neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein Anzeige Batteriestatus hochwertiges Produkt entschieden. Die Be- dienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie Technische Daten enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Ge- brauch und Entsorgung.
 • Page 49 darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, LEBENS- UND sensorischen oder mentalen UNFALLGEFAHR FÜR Fähigkeiten oder Mangel KLEINKINDER UND an Erfahrung und Wissen KINDER! Lassen Sie Kinder benutzt werden, wenn sie niemals unbeaufsichtigt mit beaufsichtigt oder bezüglich dem Verpackungsmaterial. des sicheren Gebrauchs des Es besteht Erstickungsgefahr Produkts unterwiesen wurden durch Verpackungsmaterial.
 • Page 50: Sicherheitshinweise Für Batterien / Akkus

  Halten Sie das Produkt kurz und / oder öffnen Sie sauber. diese nicht. Überhitzung, Befüllen Sie das Produkt nur Brandgefahr oder Platzen mit flüssiger Seife. können die Folge sein. Tauchen Werfen Sie Batterien / Akkus Sie das Produkt nicht in niemals in Feuer oder Wasser.
 • Page 51: Vor Der Ersten Inbetriebnahme

  Setzen Sie Batterien / Akkus SCHUTZHAND- SCHUHE TRAGEN! gemäß der Polaritätskenn- zeichnung (+) und (-) an Ausgelaufene oder beschä- Batterie / Akku und des digte Batterien / Akkus können Produkts ein. bei Berührung mit der Haut Reinigen Sie Kontakte an Verätzungen verursachen.
 • Page 52: Aufstellen / Inbetriebnahme

  Hinweis: Füllen Sie mindestens 100 ml auf dem Deckel an dem Punkt „ ” des Produkts ausgerichtet ist und der Deckel Seife ein; andernfalls blinkt die Anzeige abgenommen werden kann (s. Abb. C). Füllstand E ntfernen Sie den Deckel vom Batterie- S tecken Sie den Stopfen wieder in die fach...
 • Page 53: Reinigung Und Wartung

  mehr Tropfen in der Anzeige Ausgabe- W ischen Sie das Produkt mit einem menge angezeigt werden, desto feuchten Tuch ab. Verwenden Sie bei mehr Seife wird ausgegeben. Bedarf ein mildes Reinigungsmittel auf H alten Sie Ihre Hand unter die Seifenöff- dem Tuch.
 • Page 54: Garantie

  20–22: Papier und Pappe / Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien / 80–98: Verbundstoffe. Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab. Das Produkt und die Verpackungs- Garantie materialien sind recycelbar, ent- sorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung. Das Das Produkt wurde nach strengen Qualitäts- Triman-Logo gilt nur für Frankreich.
 • Page 55: Abwicklung Im Garantiefall

  Abwicklung im Service Schweiz Garantiefall Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF / Min., Mobilfunk Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens max. 0,40 CHF / Min.) zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgen- E-Mail: owim@lidl.ch den Hinweisen: Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassen- bon und die Artikelnummer (z.
 • Page 56 OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraße 1 74167 Neckarsulm GERMANY Model-No.: HG04155 Version: 11 / 2019 Last Information Update · Információk állása Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 07 / 2019 Ident.-No.: HG04155072019-4 IAN 316055_1904...

This manual is also suitable for:

316055 1904

Table of Contents