Download Table of Contents Print this page

Servis; Likvidace; Dovozce - Silvercrest SSE 4.5 A1 Operating Instructions Manual

Automatic soap dispenser

Advertisement

Table of Contents

Servis

Servis Česko
Tel.: 800143873
E-Mail: kompernass@lidl.cz
IAN 271193
Dostupnost horké linky: pondělí až pátek 8:00 hod. – 20:00 hod. (SEČ)

Likvidace

Přístroj v žádném případě nevyhazujte do běžného
domovního odpadu. Tento výrobek podléhá evropské
směrnici č. 2012/19/EU.
Nechte přístroj zlikvidovat v autorizované provozovněnebo ve vašem
místním likvidačním zařízení. Dodržujte aktuálně platné předpisy.
V případě pochybností se informujte ve sběrném dvoře.
Baterie/akumulátory se nesmějí vyhazovat do domov-
ního odpadu.
Každý spotřebitel je ze zákona povinen baterie a akumulátory odevzdat na
sběrném místě ve své obci / městské čtvrti nebo v obchodě.
Tato povinnost slouží k tomu, aby mohly být baterie/akumulátory odevzdány
k ekologické likvidaci. Baterie/akumulátory odevzdávejte pouze zcela vybité.
Obal se skládá z ekologických materiálů, které lze v komunálních
sběrných dvorech odevzdat k recyklaci.

Dovozce

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com
SSE 4.5 A1
 39
CZ

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents