Download Table of Contents Print this page

Működés; Tisztítás És Karbantartás - Silvercrest SSE 4.5 A1 Operating Instructions Manual

Automatic soap dispenser

Advertisement

Table of Contents
Az „elem" kijelzés
kijelzésnél
elemeket.
Működés
1) Állítsa be az egy-egy adagolás során kijuttatni kívánt szappanmennyiséget.
Nyomja meg annyiszor a „+" gombot
kijelzőn meg nem jelenik a kívánt mennyiség. 4 különböző szappanmeny-
nyiség közül választhat. Minél több cseppet mutat a „szappanmennyiség"
kijelzés
2) Tartsa a kezét a szappankifolyóhoz
A LED
3) Amint befejeződik a szappan kiadagolása, kialszik a LED
4) Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, nyomja meg annyiszor
a „-" gombot
TUDNIVALÓ
Ha nagyobb mennyiségű szappant szeretne eltávolítani a szappantartályból,
akkor a szappan 30 másodpercig folyatható:
Nyomja meg és tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig egyszerre a „+"
gombot
30 másodperc után leáll.
Tisztítás és karbantartás
Kapcsolja ki a készüléket.
A készüléket nedves kendővel törölje át. Szükség esetén tegyen enyhe hatású
mosogatószert a törlőkendőre.
Ha valamelyik érzékelő
egy nedves törlőkendővel.
A LED
nem cserélhető.
SSE 4.5 A1
a behelyezett elemek töltöttségi szintjét jelzi. Ha az „elem"
már csak egy csík látható, akkor hamarosan ki kell cserélni az
, annál több szappan kerül kiadagolásra.
világít és a készülék szappant adagol ki.
, amíg a kijelzőn
és a „-" gombot
/
beszennyeződött, akkor óvatosan tisztítsa meg
vagy a „-" gombot
.
„OFF" jelenik meg:
. A készülék elkezdi a szappan kiadását és
, amíg a
. Elveheti a kezét.
 17
HU

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents