Vstavljanje / Menjava Baterij - Silvercrest SSE 4.5 A1 Operating Instructions Manual

Automatic soap dispenser
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 4
OPOZORILO!
Če so se baterije iztekle, si nataknite zaščitne rokavice.
Predalček za baterije in baterijske kontakte očistite
s suho krpo.
Baterije ne smejo zaiti v otroške roke. Otroci bi baterije
lahko dali v usta in jih pogoltnili. Če pride do zaužitja
baterije, je treba takoj poiskati zdravniško pomoč.
POZOR! MATERIALNA ŠKODA!
Napravo napolnite samo s tekočim milom, sredstvom za
pomivanje ali dezinfekcijskim gelom! Druge tekočine
bi napravo lahko poškodovale!
Napravo napolnite samo z blagim tekočim milom, ne
pa z agresivnimi snovmi ali snovmi z vsebnostjo topil!

Vstavljanje / menjava baterij

POZOR! MATERIALNA ŠKODA!
Pri vstavljanju baterij vedno upoštevajte polarnost, navedeno v predalčku
za baterije
Vedno uporabljajte baterije tipa Mignon AA, LR6.
Zmeraj uporabljajte baterije istega tipa.
1) Povlecite predalček za baterije
2) Če so stare baterije še vstavljene, jih odstranite.
3) Nove baterije vstavite v skladu s polarnostjo, navedeno v predalčku
za baterije
4) Potisnite predalček za baterije
Prikazovalnik
Če v napravi ni mila, utripa simbol za napolnjenost
SSE 4.5 A1
!
.
zasveti in vsi prikazi 5x utripnejo.
iz naprave.
nazaj v napravo.
.
 25
SI

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents