Download Table of Contents Print this page

Vkládání / Výměna Baterií - Silvercrest SSE 4.5 A1 Operating Instructions Manual

Automatic soap dispenser

Advertisement

Table of Contents
VÝSTRAHA!
Pokud baterie vytekly, natáhněte si ochranné rukavice.
Přihrádku na baterie a kontakty baterií vyčistěte
suchým hadříkem.
Baterie se nesmí dostat do rukou dětem. Hrozí nebez-
pečí, že by děti mohly baterie vložit do úst a spolknout.
Dojde-li ke spolknutí baterie, musí se okamžitě vyhledat
lékařská pomoc.
POZOR! VĚCNÉ ŠKODY!
Naplňujte přístroj pouze tekutým mýdlem, mycím
prostředkem nebo dezinfekčním gelem! Jiné tekutiny
mohou přístroj poškodit!
Naplňujte přístroj pouze jemným tekutým mýdlem,
nikoliv agresivními látkami nebo přípravky s obsahem
rozpouštědel!
Vkládání / výměna baterií
POZOR! VĚCNÉ ŠKODY!
Při vkládání baterií dbejte vždy na dodržení polarity uvedené v přihrádce
na baterie
Používejte vždy tužkové baterie typu AA, LR6.
Používejte vždy baterie stejného typu.
1) Vytáhněte přihrádku na baterie
2) Pokud jsou již vloženy staré baterie, vyjměte je.
3) Vložte nové baterie podle polarity vyznačené v přihrádce na baterie
4) Zasuňte přihrádku na baterie
Displej
Pokud v dávkovači není mýdlo, pak bliká indikace „hladina naplnění"
SSE 4.5 A1
!
se rozsvítí a veškeré indikace 5x zablikají.
z přístroje.
opět do přístroje.
.
.
 35
CZ

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents